Obec Mladý Smolivec

Rrozpočet obce na rok 2005

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2005.

ROZPOČET 2005- PŘÍJMY

Daň ze závislé činnosti 930.000
Daň z příjmu fyzických osob - SVČ 350.000
Daň z příjmu fyzických osob - kapitál. výnos 63.000
Daň z příjmu právnických osob 1,050.000
Daň z přidané hodnoty 1,550.000
Správní poplatky 5.740
Poplatek za TKO 300.000
Poplatek ze psů 10.000
Daň z nemovitostí 580.000
Neinvestiční dotace 43.260
Tržby za dřevo 700.000
Pronájmy nebyr.prostor 88.000
Tržby za vodu 400.000
Pronájem zdravotního střediska 6.000
Pronájem bytu 40.000
Prodej pozemků 100.000
Pronájem pozemků 9.000
Úroky z úctu 20.000
Za noviny 5.000
Prodej traktoru 40.000

Příjmy celkem

6,290.000

ROZPOČET 2005- VÝDAJE

Vodní hospodářství:

Hrubé mzdy 20.000
Drobný nákup 100.000
Elektrická energie 160.000
Rozbory vody, nákup služeb 50.000
Popl. za čerpání podz. vod 100.000
Opravy a údržba 70.000
Rozbor odpadních vod 20.000
Celkem 520.000

Lesní hospodářství:

Hrubé mzdy 350.000
Zdrav.,sociál.pojištění 120.000
Ochranné pomůcky 10.000
Drobný nákup 250.000
Pohonné hmoty 40.000
Nákup služeb (těžba, prořez, přibližování) 300.000
Správa lesního hospodářství 200.000
Celkem 1,270.000

Školství:

Příspěvek za žáky 200.000
Platy zaměstnanců 97.000
Příspěvek vlastní příspěvkové organizaci 300.000
Neinv.příspěvek za žáky MŠ 3.000
Celkem 600.000

Doprava:

Posypový materiál 20.000
Nákup služeb 90.000
Dopravní obslužnost 10.000
Celkem 120.000

Odpadové hospodářství:

Nákup služeb 350.000
Poplatek sdruž.obcí po odp.hosp. 15.000
Celkem 365.000

Veřejné osvětlení:

Drobný nákup 10.000
Elektrická energie 100.000
Nákup služeb (rekonstrukce VO) 250.000
Celkem 360.000

Kultura:

Hrubé mzdy knihovny 25.000
Hrubé mzdy kroniky 10.000
Elektrické energie knihovna 5.000
Opravy místního rozhlasu 10.000
Kasejovické noviny 20.000
Životní jubilea, vítání občánků 40.000
Využití volného času dětí a mládeže 120.000
Celkem 230.000

Požární ochrana:

Výstavba požární zbrojnice 200.000
Drobný nákup 65.000
Elektrická energie 5.000
Pohonné hmoty 10.000
Příspěvek SDH Dožice 10.000
Obleky SHD 10.000
Celkem 300.000

Nebytové hospodářství:

Kulturní dům St. Smolivec topení 100.000
Hostinec Dožice - židle stoly 100.000
Nákup služeb - topení 100.000
Celkem 300.000

Bytové hospodářství :

Rekonstrukce bytu z dět.zdr.střediska 30.000
Celkem 30.000

Komunální rozvoj :

Pohonné hmoty 20.000
Nájemné 6.000
Nákup traktoru 200.000
Celkem 226.000

Správa obce:

Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo 600.000
Hrubé mzdy obecní úřad 500.000
Tiskopisy obecní úřad 20.000
Zdravotní pojištění 70.000
Sociální pojištění 200.000
Drobný nákup 60.000
Elektrická energie 25.000
Uhlí 20.000
Pohonné hmoty 60.000
Poštovní služby 5.000
Telefonní hovory 50.000
Pojištění obce 60.000
Úrazové poj.zaměstnanců 9.000
Školení pracovníků 5.000
Nákup služeb 50.000
Opravy a údržba 60.000
Pohoštění OÚ 3.000
Dárky k živ. jubileu 20.000
Příspěvek mikroregionu 12.000
Peněžní služby 20.000
Příspěvek Poliklinice Nepomuk 140.000
Celkem 1,969.00
   
Výdaje celkem 6,290.000

Zveřejněno: 15.12.2004