Obec Mladý Smolivec

Rrozpočet obce na rok 2006

Rozpočet obce Mladý Smolivec na rok 2006.

ROZPOČET 2006- PŘÍJMY

Daň ze závislé činnosti  980.000
Daň z příjmu fyz. osob - SVČ  260.000
Daň z příjmu fyz.osob - kapitál. výnos   55.000
Daň z příjmu práv. osob  1,150.000
Daň z přidané hodnoty  1,800.000
Správní poplatky  6.000
Poplatek ze psů   9.000
Daň z nemovitostí  540.000
Neinvestiční dotace  40.480
Tržby za dřevo   650.000
Pronájmy nebyt. prostor  85.000
Tržby za vodu    383.000
Pronájem zdravotního střediska   6.000
Pronájem bytu  64.000
Prodej pozemků   50.000
Pronájem pozemků   1.520
Úroky z úctu   15.000
Za noviny    5.000
Příjmy celkem 6 ,400.000

ROZPOČET 2006- VÝDAJE

Vodní hospodářství:

Hrubé mzdy   20.000
Drobný nákup   100.000
Elektrická energie  148.000
Čerpání podzemních vod  140.000
Opravy a údržba  50.000
Rozbory vody    50.000
Kanalizace R,D,SS    270.000
Rozbory odpadních vod  12.000
Celkem   790.000

Lesní hospodářství:

Hrubé mzdy     200.000
Zdrav.,sociál.pojištění  100.000
Ochranné pomůcky   10.000
Drobný nákup  250.000
Pohonné hmoty  40.000
Nákup služeb (těžba, prořezávky, přibližování)   200.000
Správa lesního hospodářství    190.000
Nákup DDHM - pila  10.000
Celkem    1,000.000

Školství:

Příspěvek za žáky ZŠ   200.000
Platy zaměstnanců   84.000
Příspěvek vlastní příspěvkové organizaci  280.000
Ochranné pracovní pomůcky   1.000
Celkem    565.000

Doprava:

Posypový materiál   15.000
Pohonné hmoty   15.000
Nájem nocovny 27.000
Silniční daň    3.000
Dopravní obslužnost  44.000
Celkem 104.000

Odpadové hospodářství:

Nákup služeb    360.000
Poplatek sdružení obcí po odp. hosp.  15.000
Celkem   375.000

Veřejné osvětlení:

Drobný nákup      26.000
Elektrická energie 100.000
Nákup služeb (rekonstrukce VO)    240.000
Celkem   366.000

Kultura:

Hrubé mzdy knihovny  20.000
Hrubé mzdy kroniky  10.000
Elektrické energie knihovna   40.000
Opravy místního rozhlasu  10.000
Kasejovické noviny  20.000
Životní jubilea, vítání občánků    40.000
DDHM knihovny (stolky,židle) 5.000
Nákup materiálu 5.000
Příspěvek traktoriáda  10.000 
Celkem   160.000

Požární ochrana:

Výstavba požární zbrojnice  300.000
Drobný nákup  73.000
Příspěvek SDH  Ml. Smolivec   10.000
DDHM - sekačky R + D   20.000
Pohonné hmoty SDH   2.000
El. energie SDH   5.000
Celkem    410.000

Nebytové hospodářství:

Kulturní dům St. Smolivec   - topení 170.000
Hostinec Dožice   50.000
Celkem  220.000

Komunální rozvoj :

Mzdy    200.000
Sociál. pojištění 60.000
Zdravotní pojištění  20.000
Pohonné hmoty  10.000
Drobný nákup  35.000
El. energie   15.000
Celkem   340.000

Správa obce:

Hrubé mzdy obecní zastupitelstvo  500.000
Hrubé mzdy obecní úrad  300.000
Zdravotní pojištění 70.000
Sociální pojištění 190.000
Tiskopisy obecní úrad   30.000
Drobný nákup   50.000
Elektrická energie   20.000
Uhlí    20.000
Pohonné hmoty  70.000
Poštovní služby  10.000
Telefony, radiokom.popl.  61.000
Konzult. a poradenské služby  5.000
Pojištění obce  50.000
Úrazové pojistění zaměstnanců  10.000
Školení pracovníků 5.000
Nákup služeb    80.000
Opravy a údržba  50.000
Pohoštění OÚ   10.000
Příspěvek veřej.rozpočtům 22.000
Peněžní služby  20.000
Nákup DDHM (vitrýna, tiskárna)  30.000
Cestovné   2.000
Daně a poplatky 10.000
Nákup pozemků  22.000
Celkem  1,870.000

Využití volného času mládeže:

Dětské hřiště Radošice 
Dětské hřiště Dožice 
Dětské hřiště Budislavice 
Sportovní hřiště Starý Smolivec 
Dětské hřiště Mladý Smolivec 
 
 
 
 
 
Celkem  200.000

Výdaje celkem :

Výdaje celkem 6,400.000

Zveřejněno: 15.12.2005