Obec Mladý Smolivec

Rybí slavnosti v Budislavicích 3.8.2019

Rybí slavnosti v Budislavicích

V obecních vývěsních skříních a na plakátovacích plochách se s dostatečným předstihem objevil plakát, který informoval, že se v Budislavicích 3. srpna od 17 hodin budou konat rybí slavnosti. Nejeden čtenář tohoto plakátu si začal lámat hlavu s tím, proč v Budislavicích? Vždyť tam není ani potok, ani řeka, natož nějaký pořádný rybník. Jednalo se o akci místní partičky občanů tentokrát v čele s Petrem Sachunským (po chalupě Budkou). Plánem bylo ochutnat dobroty připravené z ryb z místních vod, což zajišťovali místní domorodci, tak i z vod mořských, čehož se zhostil Štefan Šmíro se svým pomocníkem.
Přípravy na návsi a v hasičárně byly započaty již ve čtvrtek a kolem poledne v sobotu bylo vše přichystáno a již se jen čekalo, zda se začnou scházet nějací návštěvníci. Ti se začali scházet kolem šestnácté hodiny a musela být vyslána skupinka, aby ze sálu přidala několik stolů a židlí, protože místo rychle docházelo. Děvčata procházela proudy příchozích a vybírala symbolické vstupné, které bylo použito na úhradu za hudební produkci Orchestru Oty Hellera, který nás odpolednem provázel. Návštěvníci si zvesela pobrukovali známé písničky a ochutnávali připravené pochoutky. Naštěstí se kost v krku u nikoho nekonala a tak odpoledne probíhalo v poklidném rytmu. Jen nás strašil déšť, který nás přece jen na chvilku skropil, ale myslím, že si nikdo příjemné odpoledne zkazit nenechal. Odpoledne se přehouplo do večera a návštěvníci se začali rozcházet do svých domovů, ale pro některé však tma nebyla signálem k odchodu a pokračovali v započaté zábavě do pozdních nočních hodin. V neděli byl podniknut úklid a slavnosti byly ukončené. Pro nás organizátory bylo velmi příjemným překvapením, že tuto akci navštívilo 160 lidí. Zda budou slavnosti i příští rok, nebo se v našich hlavách zrodí opět nějaká jiná myšlenka, to v tuhle chvíli těžko říct, ale určitě Vám dáme včas vědět.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se na přípravě této akce jakkoliv podíleli a doufám, že se zase v Budislavicích na nějaké akci sejdeme.

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Zdena Spourová