Obec Mladý Smolivec

SDH Dožice

Informace o Sboru dobrovolných hasičů Dožice.

SDH se zapojuje do dění v obci, organizuje a pořádá různé společenské akce. Velmi si cení požárního družstva žen, které dosahuje velmi dobrých výsledků v soutěžích.

Založen: 1895
Vybavení: Funkční hasičská stříkačka z r.1936.
Internetové stránky: http://sdhdozice.unas.cz/

Soutěže a jiné akce:

1995 - okresní soutěž v Malinci - 5.místo.
2000 - okrskové cvičení. Bohatý program byl připraven i pro děti.
2003 - Okrskové cvičení v Radošicích - 3.místo, ženy 3.místo
2005 - Okrskové cvičení v Dožicích - 3.místo
2005 - Oslavy stodesátého výročí SDH Dožice, okrskové cvičení.
2006- Okrskové cvičení Ml.Smolivec - 3.místo
2007 - Okrskové cvičení Radošice - muži 5.místo, ženy 3.místo
2009 - Okrskové cvičení Starý Smolivec - muži 3.místo
2010 - Okrskové cvičení Dožice - muži 1.místo, ženy 1.místo
2011 - Okrskové cvičení Mladý Smolivec - muži 4.místo, ženy 2.místo
2012 - Okrskové cvičení Budislavice - muži 2.místo, ženy 1.místo
2013 - Okrskové cvičení Radošice - muži 2.místo, ženy 2.místo, děti 3.místo
2014 - Okrskové cvičení Starý Smolivec - muži 2.místo, ženy 3.místo, děti 1.místo
2015 - Okrskové cvičení Dožice - muži 3.místo, ženy 2.místo, děti 1.místo

Požáry,zásahy:

1920 - tři požáry. U p.Nešváry, v č.p.38, a stodola p.Rašky
1929 - zásah při požáru p.Krejčího, přenesl se na tři stavení.
1931 - požár hostince pí.Čmolíkové a požár obchodu a hostince p.Karmazína.
1932 - zásah v č.p.42 u p.Zachatého.
1935 - stodola u č.p.37.
1947 - zapálení bleskem kostelu sv.Michaela archanděla.
1950 - současnost - zásah při požárech v okolních obcích. Připomeňme také zásah u Mlynského rybníka při povodních v roce 2002.
2005 - 28.04.2005 požár seníku zřejmě založen žhářem.
2007 - 21.02.2007 požár hospodářské části stavení p.Lukáše
2010 - 06.11.2010- Požár bývalé hospody u pošty Dožice