Obec Mladý Smolivec

Slavnostní otevření hasičárny ve Starém Smolivci

V sobotu 13.7.2013 jsme slavnostně otevřeli Hasičárnu ve Starém Smolivci.

Hasičárnu jsme stavěli ve dvou etapách. První etapa proběhla v roce 2011 a VŘ vyhrála firma STAFIS-KT s.r.o., která předložila nejnižší nabídku na necelých 1,6 mil Kč na celou stavbu hasičárny. V první etapě byly provedeny bourací práce, výstavba hrubé stavby, byl postaven nový krov a položena střešní krytina. Náklady na první etapu byly ve výši 633 713 Kč a dotace od Plzeňského kraje z programu PSOV byla ve výši 250 000 Kč. Druhá etapa začala v roce 2012 a byla dokončena v roce 2013. Ve druhé etapě byly do hasičárny osazeny okna, strop garáže, byly provedeny vnitřní a vnější omítky, obklady a dlažba, zdravotní instalace, výmalba. Byla postavena nová jímka. Náklady na druhou etapu byly 801 737 Kč a dotace opět od Plzeňského kraje z programu PSOV byla tentokráte ve výši 257 000 Kč. Celkové náklady na hasičárnu byly 1 435 450 Kč, podíl kraje 507 000 Kč a na obec připadl zbytek ve výši 928 450 Kč. SDH Starý Smolivec pomohl s bouracími pracemi, díky kterým se ušetřilo v rozpočtu téměř 100 000 Kč. S výstavbou hasičárny byla opravena i autobusová čekárna, kterou hradila obec ze svého rozpočtu sama a která přišla na 110 703 Kč.
Přeji hasičům, aby jim v nově zrekonstruované hasičárně šla práce od ruky a aby ta nová prostorná garáž nezůstala dlouho prázdná a aby každému, kdo se ocitne v nesnázích, naši hasiči pomohli jak nejlépe a nejrychleji to bude možné. Heslo hasičů: „Bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě a sobě ke cti“ nechť naplňuje sbor do posledního odkazu.
 

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Václav Blovský