Obec Mladý Smolivec

Slavnostní výsadba lip republiky u příležitosti 100. výročí od založení Československa

V sobotu 27. října 2018 se ve všech našich pěti obcích konala slavnostní výsadba našeho národního stromu – lípy

V Dožicích, Budislavicích, Mladém Smolivci, Starém Smolivci i Radošicích se sešli místní obyvatelé a společnými silami vsadili ve svých obcích mladou lipku. Lípy byly pořízeny za podpory Plzeňského kraje v rámci projektu „Lípy republiky 2018“.
Prvním bodem programu byla slavnostní mše svatá, která se konala od 10:00 hodin v dožickém kostele sv. Michaela Archanděla. Mši vedl ji páter Romański, který nás během 90 minut provedl naší historií i současností. Proběhla společná fotka všech návštěvníků kostela a závěrem dosavadní starostka Eva Kubová společně s dosavadním místostarostou Janem Spourem poděkovali panu faráři za mši a předali mu drobné upomínkové dárky.
První lípa se sázela v Dožicích na návsi. Nejprve paní starostka zapálila svíčku u pomníku padlých v 1. světové válce. Poté jsme se pustili do sázení první lípy (tedy přesněji řečeno hasiči se pustili do sázení lípy). Se spontánním nápadem přišla Pavla Kovaříková, která domů doběhla pro skleničky a láhev šampusu (přímo speciální edici k příležitosti 100. výročí naší republiky). Mohli jsme si tak na počest nové lípy společně „přiťuknout“ a lípu náležitě pokřtít. Následoval další spontánní nápad, nyní pocházející od Jany Kovaříkové – k lípě přidat také kousek naší trikolory. S tím si paní starostka poradila, takže lípy nesou i národní barvy. Následovala společná fotka všech účastníků tohoto slavnostního aktu u lípy republiky. Stejný postup se pak opakoval i v následujících obcích.
Další zastávkou byla obec Budislavice. Zde sázeli lípy dokonce dvě. Jedna „republiková“ a druhá v rámci projektu „Staleté kořeny“, jenž zprostředkovala paní Jana Merunková. U rybníčka proběhl slavnostní akt vsazení první lípy (republikové), u hřbitova pak byla zasazena druhá lípa. Na vsazení obou lip se společnými silami podíleli všichni přítomní, tedy nejen muži, ale i ženy a děti.
Následně jsme se přesunuli na hřiště do Mladého Smolivce, kde nás už vyhlíželi hasiči (spolu s hasičskou technikou) a několik dalších místních občanů. Po zapálení svíčky u pomníku padlých v 1. světové válce se přistoupilo k sázení lípy, tady se toho opět ujali hasiči. Hasičská auta nás poté doprovodila i do Starého Smolivce a Radošic.
Předposlední zastávka byla ve Starém Smolivci u pomníku padlých v 1. světové válce. Zde už také netrpělivě vyčkávali místní obyvatelé. Ruku k dílu při sázení poskytli nejen hasiči, ale i všichni přítomní (převažovaly ženy, proto to se opravuji na všechny přítomné).
Po dokončení slavnostního aktu nás čekala poslední zastávka – náves Radošice. Zde čekalo bezkonkurenčně nejvíce obyvatel. Lopat a kropáčů se opět ujali místní hasiči a během chvíle už lípa spokojeně odpočívala v zemi.
Každá z našich obcí má svou lípu republiky, svého patrona nesoucí národní barvy, jenž bude obce krášlit po dalších ideálně 100 let. Jménem obecního úřadu děkuji všem zúčastněným, že si našli chvilku a podíleli se na druhé části oslav 100. výročí od založení Československa a současně i zanechání památky pro příští generace.

Sponzoři akce:

Autor článku: Karolína Černá
Autor fotografií: Karolína Černá