Obec Mladý Smolivec

Smolivečtí dostali za odměnu saunu a novou střechu.

Rekonstrukce střechy na šatnách a nová sauna ve Starém Smolivci.

20.10.2009
Fotbalová sezóna 2009-10 je zatím pro Smolivecké Áčko úspěšná. Fotbalisté Áčka vedou tabulku Okresního přeboru mužů a zatím ani jednou nebyli poraženi. Ani Béčko se nemusí za své výkony stydět, je v polovině tabulky, ale žákům se moc nedaří, jsou na spodních příčkách. Přesto patří pochvala všem.
Za odměnu všichni dostali na budovu šatny TJ Starý Smolivec novou střechu, do budovy novou saunu a na hřiště děti horolezeckou stěnu a basketbalový koš. Tato investice byla pořízena díky projektu „Centrum sportu, relaxace a zdravého životního stylu Starý Smolivec“ podpořeného z Evropské unie. Jedná se o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, opatření Realizace místní rozvojové strategie (MAS sv. Jana z Nepomuka - Strategický plán Leader „Budoucnost založená na tradici“).
S projektem jsme začali již v srpnu 2008 podáním žádosti. V dubnu letošního roku jsme podepsali smlouvu o poskytnutí dotace a v červnu jsme začali stavět. Nejprve přišla na řadu střecha a horolezecká stěna. Poté stavební úpravy pro saunu a montáž sauny samotné. Na konec basketbalový koš. Celá investice nás přišla na 535 tisíc Kč a dotace by měla po administraci a kontrole čítat téměř 398 tis Kč. Rozdíl ve výši 137 tis Kč je spoluúčast obce.
Projekt byl realizován za výborné spolupráce dodavatelů (Cihla, Předmíř a Sauna projekt Praha, F+V Elektro Nepomuk, Smitka Radnice, Agrochov Kasejovice Smolivec a.s. a Hainzel Česká Kamenice) a samozřejmě díky dobrovolnické činnosti TJ Starý Smolivec, SDH Starý Smolivec a SDH Mladý Smolivec. Pomoc byla i finanční – sponzorský dar od Agrochovu Kasejovice-Smolivec a.s.
Všem bych tímto chtěla poděkovat a fotbalistům popřát úspěchy i do jarní části sezóny. Snad jím k tomu napomůže i naše nová sauna, kterou budou moci samozřejmě využívat i ostatní občané našich obcí.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová