Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2001

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2001.

Příjmy celkem: 7 521 638,00 Kč
Výdaje celkem: 7 796 354,00 Kč
Schodek: - 274 716,00 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty