Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2002

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2002.

Příjmy celkem: 5 840 979,90 Kč
Výdaje celkem: 5 472 803,50 Kč
Přebytek: 368 176,50 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty