Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2003

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2003.

Příjmy celkem: 8 340 065,87 Kč
Výdaje celkem: 7 986 691,60 Kč
Přebytek: 353 374,27 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty