Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2004

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2004.

Příjmy celkem: 8 283 743,40 Kč
Výdaje celkem: 8 839 933,60 Kč
Schodek: - 556 190,20 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty