Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2005

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2005.

Příjmy celkem: 6,756.474,80 Kč
Výdaje celkem: 6,103.722,14 Kč
Přebytek: 652.752,66 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty