Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2007

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2007.

Příjmy celkem: 8,061.836,54 Kč
Výdaje celkem: 7,419.228,62 Kč
Přebytek: 642.607,92 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty