Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2008

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2008.

Příjmy celkem: 10.599.981,38 Kč
Výdaje celkem: 10.771.714,57 Kč
Schodek: -171.733,19 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty