Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2009

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2009.

Příjmy celkem: 14.697.774,12 Kč
Výdaje celkem: 15.561.090,48 Kč
Schodek: -863.316,36 Kč
Rozdíl mezi výdaji a příjmy byl vyrovnán z přebytků minulých let.
Důvodem vysokého schodku je neobdržení schválené dotace 398 tis. Kč z PRV. Tyto prostředky obdržíme v roce 2010. Druhým důvodem byly v souvislosti s hospodářskou krizí nižší daňové příjmy a ztráta z hospodaření v lese.
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty