Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2010

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2010.

Příjmy celkem:  11.515.254,23 Kč
Výdaje celkem:  10.305.796,28 Kč
Přebytek:  1.209.457,95 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty