Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2011

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2011.

Příjmy celkem:  14.742.245,18 Kč
Výdaje celkem:  13.737.942,51 Kč
Přebytek:  1.004.302,67 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty