Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2012

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2012.

Příjmy celkem:  10.172.488,82 Kč
Výdaje celkem:  9.158.897,72 Kč
Přebytek:  1.013.591,10 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty