Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2014

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2014.

Příjmy celkem:  12.182.934.48 Kč
Výdaje celkem:  9.317.554,40 Kč
Přebytek:  2.865.380.08 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty