Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2015

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2015.

Příjmy celkem: 12.869.893,32
Výdaje celkem: 10.770.866,70
Přebytek: 2.099.023,62
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty