Obec Mladý Smolivec

Souhrnné výsledky hospodaření v roce 2016

Souhrnné výsledky hospodaření obce Mladý Smolivec za rok 2016.

Příjmy celkem:  13.750.704,52 Kč
Výdaje celkem:   13.104.736,30 Kč
Přebytek:   675.968,22 Kč
Závěrečný účet, rozpočet, rozpočtová opatření naleznete v části rozpočty