Obec Mladý Smolivec

Sraz rodáků a přátel obce Starého Smolivce

Neděle 15.09.2013 byla určena setkání rodáků a přátel obce u příležitosti oslav 600. výročí od první písemné zmínky o obci Starý Smolivec.

Celá akce začínala dvanáctou hodinou a dorazilo na ní asi čtyři sta rodáků, přátel, občanů a ostatních návštěvníků. Nejprve proběhlo přivítání a poté se vydal slavnostní průvod k pomníku padlých v první a druhé světové válce za účasti zástupců sboru dobrovolných hasičů Starého Smolivce, hudební kapely DOMAŽLIČANKA, mažoretek pod vedením Dany Strnadové a rodáků, přátel a návštěvníků obce. Po položení věnce a uctění památky obětem obou světových válek, zazněla česká státní hymna v podání naší významné občanky, operní pěvkyně, paní Edity Adlerové – Česákové. Zázemí pro celou akci bylo připraveno na dvoře vedle kulturního domu. Nejprve byli přítomní seznámeni se současností obce a poté pan Karel Kabátník, náš místní historik, zavedl všechny ve svém vyčerpávajícím a velice zajímavém proslovu do historie obce a shrnul tak posledních šest set let obce Starý Smolivec. Za svůj přínos a za shromažďování historických dat o obcích Mladého Smolivce mu poděkoval místostarosta Jan Spour a pan Kabátník byl odměněn pamětním talířem s poděkováním. Po vystoupení mažoretek z Blatné pod vedením Dany Strnadové následovala pro všechny přítomné prohlídka hasičárny, fotogalerie ze života v obci, mysliveckého areálu v Nivicích, mateřské školy, cyklostezky a sportovního areálu. Návštěvníci se rozešli na jednotlivá stanoviště, kde na ně čekali myslivci, hasiči, zaměstnanci školky, fotbalisté. Určitě bylo na co koukat a vzpomínat. Během slavnostního odpoledne se setkali rodáci, občané a návštěvníci, kteří se mnoho let neviděli a všechna setkání byla velice srdečná a někdy i doprovázená slzami. Od šestnácté hodiny hrála na dvoře kulturního domu Domažličanka a někteří návštěvníci se rozjeli do svých domovů, ale mnoho se jich vrátilo a poslouchalo kapelu až do samého večera. Došlo i na tanec a i díky počasí, které trošku zlobilo, ale přece jen vydrželo nepršet, tak se slavnostní den vydařil.

U příležitosti setkání byla vydána publikace, která je k dispozici na OÚ v Mladém Smolivci.
 

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Václav Blovský