Obec Mladý Smolivec

Tenisový kurt ve Starém Smolivci bude brzy sloužit opět veřejnosti

Rekonstrukce tenisového kurtu ve Starém Smolivci se blíží konci

V loňském roce jsme obdrželi od Plzeňského kraje dotaci na modernizaci tenisového kurtu ve výši 400 tis. Kč. Třikrát jsme museli vyhlašovat výběrové řízení, než jsme získali alespoň jednu nabídku a mohli uzavřít smlouvu s firmou A-SPORT PRODUKT s.r.o. Protože se tak stalo až na podzim, bylo jasné, že se do konce roku rekonstrukce nedokončí. Zemní práce a příprava povrchů se provedla vloni a letos se pokračovalo. Protože subdodavatelská firma Skala Nepomuk s.r.o. neprováděla práce tak, jak stálo v projektu a v patřičné kvalitě, musely se některé části opravovat či stavět znovu. Pokládka asfaltu proběhla v pořádku, ale problémy pokračovaly při oplocování kurtů a výstavbě chodníčků. Přes velké úsilí a časté kontroly jsme modernizaci kurtu dotáhli do zdárného konce. Finální povrch tvoří vrstva GreenSet a prováděla ji firma zhotovitele osobně. Pokládka této části povrchů probíhala bez problémů. Nyní jsme ve fázi přípravy předání díla a kolaudace. Otevření kurtu široké veřejnosti by mohlo proběhnout začátkem září. Protože je kurt nově osvětlen, určitě bude moci být využíván i v podzimních měsících. Celková rekonstrukce by měla stát podle smlouvy o dílo 3.150 tis. Kč, ale vzhledem k problémům, které subdodavatelé způsobili, bude cena minimálně asi o 10 % nižší. Vše je zatím předmětem jednání. Kurt bude otevřen po kolaudaci a schválení pravidel pro užívání.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová