Obec Mladý Smolivec

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019

Nebyl by to typický první víkend v dubnu, kdybychom se jako redaktoři společně s mnoha dobrovolníky nezapojili do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Již pátý ročník byl opět velmi úspěšný a našemu okolí prospěšný.
Když mi na konci ledna letošního roku přistála v emailu zpráva, že se mohu začít přihlašovat do dalšího ročníku celosvětové akce, tak jsem ani chvilku neváhala a celý redaktorský tým Smoliveckých novin jsem zaregistrovala. Bylo mi jasné, že se k nám připojí opět velký počet dobrovolníků, ale účast více jak 70 lidí jsem opravdu nečekala. O to příjemnější to bylo večer, když jsem si zapnula hlavní zpravodajské vysílání na televizi Nova a zjistila, že ve městech jako je Jihlava, nebo Třeboň přišlo uklízet kolem 20 dobrovolníků.
V 9:00 hodin ráno se před Obecním úřadem v Mladém Smolivci sešlo téměř 60 dobrovolníků a dalších 15 jich čekalo v Dožicích. Všem byly rozdány pytle a rukavice a přiděleny trasy úklidu. Třetím rokem se k nám také připojili ve velkém množství místní myslivci, kteří chodí v rámci brigády. Letošní rok však byl zajímavý tím, že se na nás přijela podívat radní Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství paní Mgr. Radka Trylčová, která se na krátkou dobu také ujala slova a přislíbila dokonce podporu ve formě likvidace sesbíraného odpadu, za což ji velice děkujeme.
Zhruba ve čtvrt na deset se všichni dobrovolníci vydali na svoji přidělenou trasu úklidu. Já osobně jsem společně s ostatními redaktory vyrazila směr Radošice – Mladý Smolivec. Tato trasa nám v 6 lidech trvala uklidit téměř 2 hodiny. Naplnili jsme kolem 10 pytlů a sesbírali bezpočet zajímavých odpadků. Na trase dlouhé 3 km jsme našli kolem 10 lahví vodky Božkov, plechovky od energy drinků a obaly od hašlerek. Velmi děsivá byla hlava panenky, která spíše připomínala hororový obličej. Nejhorší jsou pak černé skládky, které se na této trase objevují hned dvě. Naše skupinka však odvedla skvělou práci a nikdo nebyl líný ohnout se i pro nedopalek.
Celou štaci jsme zakončili u OÚ v Mladém Smolivci, kde na nás jako tradičně čekalo malé občerstvení v podobě špekáčků. Ty věnovala Obec Mladý Smolivec. Chleby a hořčice poskytl podnikatel se smíšeným zbožím z Radošic, náš Mireček. Několik balení pytlů a rukavic nám poskytla i SÚS Plzeňského kraje. Všem sponzorům moc děkujeme.
Ráda bych poděkovala všem dobrovolníkům, kteří se do akce zapojili, protože je vidět, že jim naše prostředí není lhostejné. Příští rok nás tato akce opět určitě nemine.

Autor článku: Veronika Kubová
Autor fotografií: Jan Spour, Eva Kubová, Alena Kovaříková