Obec Mladý Smolivec

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Mladý Smolivec 20. 10. 2022

Necelý měsíc po volbách do Zastupitelstva obce Mladý Smolivec se konalo ustavující zasedání.

Dosavadní starostka Eva Kubová svolala zasedání na čtvrtek 20. 10. 2022 od 18 hodin. Nově zvolené zastupitelstvo ve složení Vlastislav Baštář, Štěpán Cigánek, Pavlína Hošková, Jana Karlíková, František Konvář, Petr Nový, Marek Rous, Vladislava Růtová, Jiří Šíma, Veronika Vonášková, Blanka Zabala Laverde se sešlo v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci. Zasedání zahájil nejstarší zvolený zastupitel Vlastislav Baštář. Nejprve vyzval nově zvolené zastupitele ke složení slibu a poté seznámil všechny přítomné s programem zasedání. Novým starostou se stal František Konvář a novou místostarostkou se stala Jana Karlíková. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Vladislava Růtová a předsedou kontrolního výboru Štěpán Cigánek. Jiné komise či výbory voleny nebyly. Zastupitelé ještě schválili odměny neuvolněným členům zastupitelstva a následovala diskuse. V diskusi si vzal jako první slovo nově zvolený starosta obce František Konvář a poděkoval bývalé starostce Evě Kubové za její dlouholetou práci starostky a za rozvoj obce a předal jí květinu. Společně s místostarostkou ještě poděkovali bývalému místostarostovi Janu Spourovi za jeho činnost a práci pro obec a také mu předali malý dárek v podobě lahodného nápoje. Jako druhá v diskusi vystoupila bývalá starostka Eva Kubová, aby poblahopřála všem zastupitelům ke zvolení, novému starostovi i místostarostce ke zvolení do funkce a všem popřála hodně úspěchů ve vedení obce. Eva Kubová také poděkovala zaměstnancům obce, občanům, bývalým zastupitelům a Alence Spourové, účetní a úřednici našeho úřadu. Následovalo poděkování bývalého místostarosty Jana Spoura minulým zastupitelům a zaměstnancům obce, gratulace novým zastupitelům. Pak se do diskuse ještě přihlásil Miroslav Slavíček, předseda Agrochovu Kasejovice – Smolivec a.s., který také všem poblahopřál. Poté bylo ustavující zasedání ukončeno a následovalo fotografování nového zastupitelstva. Přítomní hosté, kterých byla plná zasedačka, se rozešli do svých domovů.

Za novináře Smoliveckých novin také blahopřeji nově zvoleným zastupitelům a děkuji všem odcházejícím zastupitelům…

Autor článku: Karolína Černá
Autor fotografií: Adéla Konvářová