Obec Mladý Smolivec

Valná hromada SDH Budislavice 4. 3. 2022

Valná hromada SDH Budislavice proběhla v pátek 4. 3. 2022.

Valná hromada našeho sboru byla naplánována na lednový datum, ale bylo nutno ji posunout na neurčito, neboť se rapidně zhoršila aktuální pandemická situace. Když začalo docházet k rozvolňování, tak si náš sbor určil datum pro jednání na 4. března.

Jako obvykle byli na jednání pozváni zástupci ze spřátelených sborů z Mladého Smolivce a Kladrubec, ale i do delegace zasáhl covid, a tudíž dorazili pouze dva zástupci z Mladého Smolivce a paní starostka. Začátek schůze byl naplánován na devatenáctou hodinu, avšak začátek se o pár minut zdržel, jak už to bývá. Schůzi jsem řídil já a po zahájení a minutě ticha, za členy, kteří se bohužel valné hromady nedožili, se mohlo začít s předčítáním zpráv. Starosta sboru přednesl zprávu o činnosti za roky 2020 a 2021, neboť se v loňském roce valná hromada z důvodu pandemie nekonala vůbec. Následovala zpráva o hospodaření, kterou přednesla přítomným hospodářka Jana Spourová a nutno podotknout, že z výše uvedených zpráv bylo patrno, že se toho poslední dva roky moc nedělo. Následoval plán činnosti na následující rok, ve kterém nás čeká jako hlavní úkol uspořádání hasičského cvičení, tady v Budislavicích. Ještě si členská základna schválila přijetí nového člena a nevybírání finanční částky za předepsané neodpracované brigádnické hodiny za uplynulé dva roky. Dále již následovala jen diskuse, do které se přihlásili pan Šustr z Mladého Smolivce, aby náš sbor pozdravil a paní starostka, která nám poděkovala za práci a seznámila nás s financemi, kterými obec na hasiče přispívá. Potom nás čekal již jen závěr, občerstvení a volná zábava. Musím říci, že zábavu ovlivnily události spojené s invazí ruských vojsk na Ukrajinu, které v posledních dnech všichni se zájmem sledují. Už od odpoledních hodin a po čas celé schůze probíhala v hasičské zbrojnici materiální humanitární sbírka pro Ukrajinu pořádaná právě místními hasiči. Přičemž bych chtěl všem dárcům poděkovat.

Závěrem bych chtěl vyslovit přání, abychom se nám vydařilo se již vymanit z pandemických opatření a aby se uklidnila i situace válečná a život se mohl vrátit opět do normálu a mohli jsme pouze plánovat a organizovat akce společenské.

Autor článku: Honza Spour
Autor fotografií: Zdena Spourová