Obec Mladý Smolivec

Vánoční besídka v Mateřské školce ve znamení Ježíška.

Ve čtvrtek 19. prosince se konala vánoční besídka MŠ „U veverky“ ve Starém Smolivci, spojená s tradičním jarmarkem.

Vánoční přípravy začaly ve školce již začátkem prosince. V tomto čase adventu jsme mohli obdivovat vánoční výzdobu školky a krásné výrobky šikovných rukou, které byly ke koupi. Výtěžek z tohoto prodeje bude jako každoročně použit na sponzorování, které má naše školka dohodnuté s plzeňskou ZOO. Již od roku 2006 sponzoruje Vakoveverku létavou, která je původem z Nové Guinee a vyskytuje se zejména v Austrálii. Dokáže při skoku plachtit až padesát metrů. Říká se jí také cukrová, protože se živí zejména šťávou z eukalyptů. V plzeňské zoologické zahradě ji najdete v pavilonu s klokánky, kusu a kuskusem. Další část peněz bude použita na zaplacení dopravy na výlety a další akce školky.
Dík patří všem sponzorům, kteří přispěli finančními i věcnými dary. Finanční sponzorský dar školce věnovali: SDH Mladý Smolivec, SDH Starý Smolivec, SDH Radošice, SDH Budislavice, SDH Dožice, Myslivecké sdružení Mladý Smolivec, Agrochov Kasejovice–Smolivec, firma Klaus Kladrubce, p. Spour, p. Turek a p. Žák. Sponzorské dary věnovali také p. Křížová, firma Strom Lnáře, p. Palatý, p. Pojer a paní starostka Eva Kubová. Za získané peníze od sponzorů vedení mateřské školky dětem zakoupilo hračky, pohádkové čepičky, puzzle, knížky, stavebnice, panenky, stolní hry. Věcné sponzorské dary dostaly děti pod stromeček. Ještě jednou všem sponzorům patří náš velký dík.
Po ukončení jarmarku začala milá besídka, kterou zaměstnanci MŠ s dětmi nacvičili. Mimo tradiční zpívání vánočních koled předvedly děti působivou scénku o narození Ježíška. Vždyť k českým Vánocům patří právě Ježíšek a nikoliv Děda Mráz nebo Santa Klaus. Je dobře, že právě mateřská školka připomíná a udržuje tradice českých Vánoc.
V závěru svého vystoupení pak děti zazpívaly i zcela novou vánoční koledu. Svým vystoupením a atmosférou mezi nás vnesly tu pravou vánoční pohodu. Každé z dětí si odneslo balíček vánočních dobrot. Na besídku také zavítala p. starostka Eva Kubová, která všem popřála krásný vánoční čas a dětem předala dárky.
Děti a zaměstnanci MŠ ve Starém Smolivci Vám přejí krásné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a do nového roku hodně štěstí a zdraví.

Autor článku: Zdeněk Hřebejk
Autor fotografií: Zdeněk Hřebejk