Obec Mladý Smolivec

Vánoční besídka v Mateřské škole U veverky ve Starém Smolivci

21.12.2010 se ve Starém Smolivci v MŠ U Veverky nadělovalo.

Vánoční besídka byla tentokrát spojená se Dnem otevřených dveří u příležitosti dokončení rekonstrukce fasády školky.

Děti s paní ředitelkou navodily vánoční atmosféru básničkami, koledami a hranými scénkami. Na stolech nechybělo vánoční cukroví a perníčky.

Také proběhl vánoční jarmark, kdy si rodiče a návštěvníci mohli zakoupit vánoční perníčky, svícny, ozdoby a podobné výtvory zaměstnanců a dětí MŠ a některých rodičů. Finanční výtěžek z jarmarku je jako každý rok použit na sponzorování vakoveverky v ZOO a dopravu dětem na výlety.

Samozřejmě nechyběla nadílka, ve které dětem přinesl Ježíšek spoustu hraček, pomůcek a sladkosti.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová