Obec Mladý Smolivec

Varhanní koncert

V budislavickém kostele o svatojilské pouti zazněly v neděli podvečer 2.9.2012 tóny varhan.

O svatojilské budislavické pouti jste mohli zaslechnout kromě bujarých zvuků kapely Minimax ze sálu U Křížů či ryčné produkce od kolotoče a houpaček na návsi i velebné zvuky varhan. Ty doléhaly v nedělním podvečeru ze zaplněného kostela sv. Jiljí. Bohužel to ale nebyly píšťaly sice nově vyčištěných, ale dnes už asi jen těžce opravitelných varhan z kostelního kůru. Koncertní keyboard Yamaha zněl pod rukama magistra Jakuba Komrsky z Malenic nad Volyňkou výběrem klasického varhanního repertoiru včetně známé toccaty a fugy D-moll J.S.Bacha. Jaké ale bylo překvapení, když se v závěru varhanník proměnil v heligonkáře! Ač je to v chrámovém prostoru přinejmenším neobvyklé, Jakub Komrska předvedl posluchačům, že stejně jako na varhany i na letitou Hlaváčkovu heligonku lze zahrát například i známý mariánský chorál. A tak z původně plánované hodinky se posluchači rozcházeli více jak po dvouapůlhodinovém večeru plném krásné hudby a zajímavého výkladu. Toto setkání přesto ještě pokračovalo před kostelem, kde vyhověl pan Komrska dalším a dalším prosbám o přídavek a na heligonku hrál a hrál.....
Budislavický kostel sv. Jiljí je již po mnohá staletí samozřejmě především prostorem liturgickým a místem duchovních setkání (bohoslužby jsou zde v současnosti slouženy pravidelně každou třetí sobotu v měsíci o půl šesté večer). Tradičně ale těž jeho starobylé zdi hostí i kulturní programy a sousedská setkání. Již dnes Vás můžeme pozvat na říjnovou besedu s videoprojekcí o působení Řádu maltézských rytířů v letech 1712 - 1924 v našich obcích či na vánoční (adventní) vystoupení vynikajícího Chrámového pěveckého sboru sv. Martina s varhanním doprovodem, který k nám přijede z Radomyšle.

Autor článku: Kulíšek M.
Autor fotografií: Kulíšek M.