Obec Mladý Smolivec

Velikonoce na Mladosmolivecku 2023

Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista, jde o nejdůležitější křesťanský svátek.

Ne v každé vesnici se drží, ale u nás, na Mladosmolivecku si rachtání děti užívají. Vychází z toho, že na Zelený čtvrtek odlétají zvony do Říma. Místo zvuku zvonů tedy slyšíme řehtačky.

Letošní rok Velikonoce začaly 7. 4. 2023. Děti začínají rachtat ve čtvrtek, a končí v sobotu. V některých vesnicích chodí ,,vyrachtávat,, v pátek. Za odměnu dostanou sladkosti, vajíčka nebo finanční obnos, záleží, co jim u stavení připraví.  Ve Starém Smolivci bylo hodně malých koledníků, kteří měli na pomoc své rodiče.

Okolo obydlí se linou vůně právě pečených mazanců, beránků. Zdobíme vajíčka a vyčkáváme pondělní koledníky, kteří chodí s pomlázkou. Pomlázka je z několika vrbových proutků pletený šlehací nástroj, se kterým chlapci chodí na koledu a mrskají děvčata z okolí. Už, aby byl přestupný rok, ať si to hoši taky užijí J. Velikonoční mrskání děvčat má zajistit to, abychom byly svěží a zdraví.

Tradice jsou od toho, aby se dodržovali a jsme rádi, že se je na mladosmolivecku snažíme udržet a držet pospolu.

Autor článku: Veronika Vonášková