Obec Mladý Smolivec

Veřejná vyhláška od SPÚ o doručení pozvánky k šetření průběhu hranic pozemků k.ú. Starý Smolivec

Státní pozemkový úřad vydává Veřejnou vyhlášku o doručení pozvánky k šetření průběhu hranic pozemků k.ú. Starý Smolivec

Zveřejněno: 14.2.2023
Sejmuto: 01.3.2023