Obec Mladý Smolivec

Veřejná vyhláška od SPU o zjišťování průběhu hranic pozemků v obvodu Radošice spis.zn.: SP5121/2021-504201

Veřejná vyhláška k šetření průběhu hranic pozemků-obvodu pozemkové úpravy pro pozemkovou úpravu v katastrálním území Radošice, obec Mladý Smolivec

Zveřejněno: 15.6.2021
Sejmuto: 01.7.2021