Obec Mladý Smolivec

VI. shromáždění delegátů sborů okresu Plzeň - jih

VI. shromáždění delegátů sborů okresu Plzeň - jih

V letošním roce si již na začátku roku ve všech našich sborech zvolili delegáty, kteří budou zastupovat naše sbory na VI. shromáždění sborů okresu Plzeň – jih v Lužanech u Přeštic. Protože rok 2020 byl rokem volebním, tak i zde bylo nutno zvolit představitele okresu, jakožto již bylo provedeno na valných hromadách jednotlivých sborů.
Z každého sboru našich obcí se měl zúčastnit jeden delegát a samozřejmě starosta a velitel okrsku. Musím podotknout, že se všichni delegáti z našich obcí zhostili své role velmi zodpovědně a na zasedání vyrazili dopravním vozidlem mladosmolivecké výjezdové jednotky. Začátek zasedání byl naplánován na 9. hodinu. Před vstupem do jednacího sálu se bylo nutno zaregistrovat u stolku s prezencí a samozřejmě si vydesinfikovat ruce, ale na to jsme již všichni zvyklí. Musím říci, že sál byl velmi krásně připraven a i obsluha zaslouží jedničku. Samotné zasedání začalo na čas zahráním státní hymny a minutou ticha za členy, kteří nás v uplynulém období opustili. Zasedání řídil náměstek starosty okresního sboru hasičů Mgr. Zbyšek Zuber. Nejprve pronesl svou zdravici přítomným náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast regionálního rozvoje Ivo Grüner, který se z dalšího jednání omluvil pro plnění jiných povinností vyplývajících z jeho funkce. Následovala výroční zpráva starosty okresního sdružení hasičů, kde hodnotil uplynulé období. Jeho projev byl velmi zajímavý, neboť jen nechválil, ale také zmiňoval věci, které se nepovedly a na které je nutno si dát do budoucna pozor a zaměřit se na ně. Posléze následovaly volby představitelů okresu a delegátů, kteří se zúčastní celostátního zasedání hasičů, které bude probíhat v Brně. Jedním z bodů bylo taktéž předání vyznamenání hasičům, kteří si za svou činnost v uplynulém období ohodnocení zaslouží. Z našich řad byl vyznamenán velitel okrsku Mladý Smolivec pan Milan Ráž, který byl oceněn medailí za příkladnou práci a starosta okrsku pan Lubomír Kříž, který z rukou starosty okresu převzal medaili za mimořádné zásluhy. Po vyhlášení výsledků voleb následovala řeč loučícího se v tuto chvíli již bývalého starosty okresu pana Josefa Černého, který všem poděkoval za podporu a spolupráci za uplynulých téměř třicet let, kdy svou funkci vykonával. Následoval projev nově zvoleného okresního starosty pana Vladimíra Vozky, jehož domovským sborem je SDH Nepomuk. Pan Vozka ve svém projevu poděkoval panu Černému za celoživotní práci pro dobrovolné hasiče a spolu s okresním výborem udělil titul Čestný starosta okresu. Závěrečné slovo patřilo opět panu Zuberovi, který všem poděkoval za ukázněnost při jednání a popřál šťastnou cestu domů.
Závěrem musím vyjádřit svůj obdiv pořadateli shromáždění, jímž byl SDH Lužany, za přípravu a organizaci a poděkovat zástupcům z našich sborů za vzornou reprezentaci našich obcí.

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: David Šíma