Obec Mladý Smolivec

Vítání občánků 19. 6. 2022

V neděli 19. 6. 2022 jsme do naší obce slavnostně přivítali nové občánky.

Vítání občánků v roce 2021 proběhlo po dvouleté pauze způsobené koronavirem, přivítali jsme tehdy devět dětí najednou. Už v té době jsme věděli, že další vítání na sebe nenechá dlouho čekat. V průběhu následujícího roku se nám do obce narodilo celkem 10 dětí, tři z nich mají u nás v obci pouze úřední adresu, takže jsme pozvánky rozeslaly sedmi novým občánkům. V neděli 19. června dorazilo do zasedací místnosti obecního úřadu šest dětiček, tři holčičky a tři kluci. Samozřejmě spolu s pyšnými rodiči se na slavnost přišli podívat také ostatní příbuzní nových občánků. Zasedací místnost se úderem 15. hodiny zaplnila a my jsme s radostí oficiálně přivítali nové občánky do naší obce, s milým vystoupením je přivítaly také děti z MŠ Starý Smolivec. Po krátkém uvítání byly děti představeny a po přečtení slavnostního slibu rodičů jedním z tatínků se rodiče podepsali do pamětní knihy, přebrali si drobné dárečky a společně jsme připili na zdraví všech přivítaných dětí. Poté se hlavního slova ujala fotografka paní Supíková a rodinky nám krásně zdokumentovala. Po fotografování už na všechny čekalo drobné občerstvení, někteří se v horkém odpoledni odebrali k domovům, jiní s námi poseděli a ochutnali.

Všem rodičům, hostům i dětem z mateřské školky moc děkujeme za účast na této slavnosti, novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší a těšíme se, že za rok budeme moci uspořádat vítání občánků znovu.

Autor článku: Alena Spourová
Autor fotografií: Markéta Supíková