Obec Mladý Smolivec

Vítání občánků 2019

Tradiční uvítání občánků do naší obce jsme připravili na 3. 8. 2019.

Za rok se v naší obci narodily pouze čtyři děti, z toho jedno má u nás jen trvalý pobyt a nežije zde. Jsou to tři chlapci a jedno děvče. Na vítání však dorazily děti jen tři. Maminky své ratolesti vyparádily, povolaly babičky, dědečky, tety, strýce a ostatní příbuzné či známé a v 15 hod dorazili všichni do zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci. Celou slavnost uváděla slečna Kovaříková. Nejprve uvítala přítomné, poté předala slovo dětem z mateřské školy, které vystoupily se svým programem pod dohledem paní ředitelky Svatavy Šlaisové. Po jejich milém vystoupení jsem se s rodiči a dětmi pozdravila já, pronesla jsem k nim krátký proslov a pak složil slib za všechny rodiče jeden tatínek, Pavel Kuba. Dále už následovalo podepsání rodičů do pamětní knihy, předání dárečků, focení v kolébce i bez ní, přípitek a krátké posezení u kávy. Dětičky byly moc hodné a tak rodiče mohli spokojeně chvilinku posedět, popovídat si, zavzpomínat a třeba si prohlédnout své fotografie z vítání občánků, které máme k dispozici. Věřím, že se akce zúčastněným líbila a že nás zase někdy někdo z nich navštíví , a že slavnost budeme moci příští rok uspořádat pro více narozených dětí.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Václav Blovský