Obec Mladý Smolivec

Vítání ptačího zpěvu 18.5.2019

Česká společnost ornitologická (ČSO) uskutečňuje prostřednictvím svých členů – nadšených dobrovolníků - seznámení s ptáky, jejich zpěvem a životem, zvané Vítání ptačího zpěvu

Jedno takové seznámení místních občanů s pěvci i nepěvci proběhlo prostřednictvím doc. Mgr. Pavla Munclingera, Ph.D. v sobotu 18. května 2019 a bylo rozděleno do dvou částí.
První se konala v Přebudově v sobotu v 7 hodin ráno, kde jsme byli seznámeni se způsoby odchytu a následným kroužkováním ptáků. Ačkoliv tomu počasí nebylo příliš nakloněno, povedl se odchyt několika ptáků, konkrétně běžných sýkory koňadry, zvonka zeleného, pestře zbarveného stehlíka a vzácnějšího krutihlava obecného. Prohlédnout jsme si mohli i mládě vrabce polního, jehož domovem se stala ptačí budka. Dozvěděli jsme se, jaké mají tito ptáci poznávací znaky, jakým způsobem žijí, a poslechli jsme si jejich zpěv. Kromě toho jsme dle zpěvu určovali také ptáky v blízkém okolí.
Mimo tento ptačí program jsme byli seznámeni s čolky obecnými a čolkem horským, kteří obývají blízkou tůňku.
Druhou částí byla přednáška, která se konala ve stejný den od 19 hodin v hostinci U Křížů. V úvodu nám byl objasněn původ ptáků a jejich evoluce. Poté jsme se dozvěděli zajímavosti o ptačím chování, například migraci nebo námluvách. Pan Munclinger nám uvedl také nejnovější zjištění a poznatky z ptačí říše. Dále jsme slyšeli, co ptactvo ohrožuje a o problémech životního prostředí. Na závěr jsme se dozvěděli, co můžeme pro ptactvo udělat, nebo co lze dělat lépe.
Ranní odchyt i večerní přednáška byly velmi zajímavé a poutavé, bonusem večerní přednášky bylo výborné pivo!
Celý sobotní den byl díky této akci velmi příjemný a věřím, že se můžeme na tuto akci těšit opět za rok.

Autor článku: Vladimír Spour