Obec Mladý Smolivec

Volby do zastupitelstva obce 23. - 24. 9. 2022 - informace a vzory ke kandidátním listinám

Volby do zastupitelstva obce se konají ve dnech 23. - 24. 9. 2022. Lhůta pro podání kandidátních listin registračnímu úřadu dle ust. § 21 odst. 3 zákona je do 19. července 2022 nejpozději do 16.00 hodin (musí být fyzicky na registračním úřadu v Nepomuku). Zde naleznete informace pro podávání kandidátních listin a vzory kandidátních listin.