Obec Mladý Smolivec

Výlety a akce v MŠ Starý Smolivec 2009

Přehled akcí a výletů, které připravila pro děti MŠ Starý Smolivec ve školním roce 2008-2009.

2009
Na výlet do Plas jsme se vypravili s našimi dětmi a s MŠ Čížkov. Pro děti tam byl připraven celodenní program: divadélko Dráček, ukázka výcviku policejních psů, jízda zručnosti na koloběžce, jízda na motokáře, prohlídka hasičského vozu, cvičení aerobiku pro děti. Hlavní náplní celého dne byla akce Klubíčko a kopretina. Děti procházely po vyznačené trase a na 12 stanovištích měly plnit různé úkoly, například poznávání různých zvířat, lesních plodů, třídění ovoce a zeleniny, překonávání různých překážek apod. Pro děti bylo také zajištěno občerstvení. Počasí nám přálo a výlet se nám opravdu vydařil.

Počátkem června přijel k nám do školky Tančící klaun. Téměř hodinové vystoupení bylo plné písniček, tanečků a her. Klaun děti aktivně zapojuje do představení a společně navštěvují různé země a pohybem vyjadřují / jóga pro děti/, co je pro danou zemi specifické. Odpoledne ještě děti s klaunem malovali barevné kruhové mandaly, kde zachytily své dojmy z představení. Společné dílo jsme si ve školce vystavili.

Již tradičně ke konci šk. roku k nám zveme na besedu p. Vobrubu z plzeňské ZOO. Letos měl pro děti připraveno promítání ze života zvířat i aktuality z akcí ZOO a samozřejmě nám přivezl opět hroznýše, kterého si většina dětí pohladila.

Také jsme letos nezapomněli na cestu za pokladem, po které následovalo spaní ve školce s předškoláky. Protože letošní počasí nám na tuto akci nevyšlo, neproměnila se nám v pohádku zahrádka, ale ložnice dětí. Všech pět dětí, které ve školce spalo, si došlo do pohádkové země k „ Houbábinkám“ pro odměnu za statečnost. Pak už se děti spokojeně zachumlaly do spacáků a spaly a spaly.

Plánovaná akce s rodiči – společná oslava Dne dětí, se také kvůli počasí nemohla uskutečnit venku, ale byla ve třídě. Rodiče připravili pro děti asi 10 disciplin, mimo jiné: hod na plechovky, skákání v pytlích, koulení do kuželek, chytání ryb, hod na cíl, židličkovou. Děti soutěžily a plnily dané úkoly za velikého povzbuzování ostatních. Při vyhodnocení soutěží dostaly všechny děti diplomy, sladkosti a drobné ceny. Pak si děti pochutnaly na opečených buřtech a společně jsme si zazpívali při kytaře, na kterou hrála J. Minaříková a p.L. Hlinková.
Touto cestou chci poděkovat p. Broučkové, p. Konvářové a p.Spourové za přípravu i organizaci celého sportovního odpoledne.

Poslední den ve školce
30. 6. odpoledne se uskutečnila malá slavnost – pasování školáků. Do školy nám po prázdninách odchází jen jedno dítě a to Jaroušek Spour. Po slavnostním pasování p. ředitelkou, dostal Jaroušek knížku a balíček pro předškoláky. Paní starostka E. Kubová popřála Jarouškovi hodně úspěchů ve škole a předala mu kufřík s výtv. pomůckami.
S přáním hezky prožitých prázdnin a dovolených jsme se všichni rozloučili.

S. Šlaisová
ředitelka MŠ Starý Smolivec

Autor článku: Šlaisová
Autor fotografií: Šlaisová