Obec Mladý Smolivec

Výroční členská schůze SDH Dožice

V sobotu 8.1.2011 se v dožické hospůdce konala Výroční členská schůze SDH.

V úvodu přivítal všechny přítomné členy velitel Sboru dobrovolných hasičů p. J. Marek a představil hosty.
Byli jimi starostka obce paní E. Kubová a pan Sýkora, zástupce okresního velitelství.

Slova se dále ujal starosta SDH Dožice p. B. Krejčí. Kromě kladného hodnocení Okrskového cvičení ocenil zásah při požáru budovy bývalé hospody. „Děkuji všem, kteří se zásahu zúčastnili. Nejen, že technika fungovala bezchybně, ale především rychlost zásahu, kdy jsme měli přivedenou vodu k požáru dříve, než přijela profesionální hasičská zásahová jednotka z Nepomuku, byla příkladná,“ řekl Bohumil Krejčí. Kvalitu zásahu ocenil i tým profesionálních hasičů.

V další části vyzdvihl spolupráci s OÚ Mladý Smolivec, který se velmi dobře stará o zajištění fungování místního SDH a to nejen v oblasti výměny poškozených součástí výstroje a výzbroje.

Postupně se ujali slova i hospodář a předseda kontrolní komise, která neshledala žádné závady ve vedení účetnictví.

Obsáhlý referát měl pan V. Blovský v souvislosti s Dožickou traktoriádou, kterou místní hasiči každoročně pořádají. Provedl hodnocení osmého ročníku. V závěru poděkoval celé vesnici za trpělivost při akci, všem sponzorům za sponzorské dary a hlavně pořadatelům za vzornou práci při přípravě a během závodu.

Po věcné diskusi velitel SDH Výroční členskou schůzi ukončil a pozval přítomné na tradiční občerstvení.

Autor článku: Blovský L.
Autor fotografií: Blovský L.