Obec Mladý Smolivec

Výroční valná hromada SDH Dožice

V sobotu, 11.1.2014, proběhla v dožické hospůdce Výroční valná hromada SDH Dožice.

V úvodu všechny přítomné přivítal p. Marek a zahájil schůzi podle schváleného programu. Během projednávání jednotlivých bodů vystoupili i hosté. Starostka obce Mladý Smolivec, pí. Kubová, zhodnotila roční činnost sboru a jeho spolupráci s obecním úřadem. Další host, p. Ráž, vyzdvihl účast dožických družstev na okrskových soutěžích. Dále ve svém proslovu rozebral systém bodového hodnocení na hasičských soutěžích.
Nejrušnějším projednávaným bodem se stal bod č. 3 - volba nového výboru. Přednesená kandidátní listina byla úplně změněna a o každém budoucím členovi výboru se hlasovalo samostatně.
Po zklidnění emocí a oficiálním závěru valné hromady přišlo na řadu občerstvení. Večeři dostali i ti nejmladší, snad budoucí členové místních hasičů. V době hlasování a bouřlivých debat si na sále připravili několik krátkých vystoupení. Tím určitě přispěli ke zklidnění atmosféry a minivýstupy byly odměněny potleskem.
Celý zbytek večera se nesl ve stínu již ukončené schůze a protáhl se do pozdních nočních hodin.

Autor článku: Blovský L.
Autor fotografií: Blovský L.