Obec Mladý Smolivec

Výšlap I. BTO – Naučná stezka kolem Srb 6. 11. 2021

Výšlap kolem Srb se konal 6. listopadu 2021.

Po delší odmlce způsobené různými opatřeními opět začal I. Budislavický turistický oddíl pořádat své výšlapy a výlety, takže po zájezdu byl naplánován výšlap, a tentokrát byla jako cíl zvolena naučná stezka Okolím Srb.

Jako vždy byly zaslány pozvánky formou SMS zprávy všem, kteří mají zasílání zpráv I.BTO zřízeno s termínem, který byl stanoven na 6. listopadu odpoledne. Jako místo srazu byla určena náves v obci Srby u Nepomuka, kde se naši turisté opravdu sešli v určený čas, a musím podotknout, že jsem dvacet pět zúčastněných opravdu nečekal, a to ještě chyběli turisté, kteří se účastní pokaždé. Po pořízení společné fotky jsme mohli vyrazit. Stezka vede po hezkých cestách a mohou ji absolvovat i maminky s kočárky a dětmi, které stezkou provází vymyšlená postavička lovce jménem Primasrba. Na naučné stezce nás provází prehistorickými a historickými obdobími souvisejícími s obcí a nejen to. Tabule připomínají i život na vesnici, zdůrazňují zdejší krásnou přírodu, rozvoj řemesel a obzvláště zajímavé je povídání o funkci místního hamru. Právě u hamru stezka končí a musíme se cca 500 metrů vrátit, ale to myslím nikomu nevadilo. Ještě před příchodem na nádraží v Srbech se náš peloton zašel podívat na Vilémovskou studánku, kde se někteří i občerstvili a pokračovali jsme dál. Na nádraží se oddělili někteří turisté, neboť zvolili kratší trasu, která čítala 5,5 km. Zbytek účastníků si naučnou stezku prodloužil ještě o čtyři kilometry a zašli jsme se podívat na kopec Kámen, v jehož blízkosti se nachází výšinné Etnologické sídliště Velký Kámen. Zde je doložena chámská kultura středního neolitu, a toto místo je od roku 1958 vyhlášeno kulturní památkou. Potom nás již čekal pouze sestup zpět na železniční stanici Srby a cesta přes celé Srby na náves k našim zaparkovaným dopravním prostředkům.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem účastníkům a pozvat na další výšlap, který bude na přelomu měsíců listopadu a prosince. Ještě není stanoven cíl výšlapu, ale jistě se budeme muset opět přiblížit auty, neboť naše okolí máme již projité. Poslední výšlap tohoto roku proběhne 30. prosince a bývá formou procházky právě po našem okolí a bude zakončen v hostinci U Křížů u talíře horké polévky a předsilvestrovským přípitkem. Má-li někdo zájem o zasílání SMS zpráv o pořádaných akcích I. BTO může mne kontaktovat na telefonu 724173535 a zprávy mu budou také zasílány. Přeji všem pevné zdraví a těším se, že se uvidíme na některé z našich příštích vycházek.

Autor článku: Jan Spour
Autor fotografií: Spourová Zdena, Křížová Monika