Obec Mladý Smolivec

Závěrečný účet r. 2020 a schválený rozpočet na r. 2021 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů, Závěrečný účet svazku za rok 2020, Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2022 - 2024, Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2020

Zveřejněno: 28.5.2021
Sejmuto: 13.6.2021