Obec Mladý Smolivec

Aktuálně

1. 4. 2022

Ukliďme Česko 1. 4. 2023

Redaktoři Smoliveckých novin srdečně zvou na akci Ukliďme Smolivecko, která se koná v sobotu 1. 4. 2023 od 9 hodin. Sraz je před Obecním úřadem v Mladém Smolivci. Každý přítomný dobrovolník dostane pouze pro sebe na místě rukavice, pytle a bude mu přidělen úsek úklidu. Rozvoz dobrovolníků a občerstvení zajištěno. Vezměte si pohodlnou obuv, dobrou náladu a přijďte nám pomoc uklidit naše vesnice.

Oslava MDŽ - fotografie z fotokoutku

Oslava MDŽ - fotografie z fotokoutku

Zveřejňujeme, tolik žádaný, odkaz na album fotografií z fotokoutku

Informace občanům

Prodej kuřiček - Novák, Radomyšl

Prodej kuřiček proběhne dne 30.3.2023 od 10:30 hod. - místo: autobusová zastávka Mladý Smolivec

Brouk v hlavě - činohra DJKT Plzeň 7. 5. 2023

V příloze naleznete plakátek na další autobusový zájezd do DJKT Plzeň v rámci programu Kultura občanům regionu. Tentokrát je v nabídce činohra Brouk v hlavě, a to dne 7. května 2023 ve velkém divadle v Plzni.

Smolivecké noviny - oznámení, kontakty

Oznamujeme občanům kontakty pro příspěvky do Smoliveckých novin.

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv

Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv

Novinky na Úřední desce

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválený závěrečný účet svazku za rok 2022, schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Schválený závěrečný účet svazku za rok 2022 v plném znění včetně zprávy auditora s výkazy, schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Minimální zveřejnění od 20.3.2023 do 04.4.2023

Usnesení 3/23

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec konaného dne 16. 3. 2023 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 20.3.2023 do

Výroční zpráva o poskytování informací 2022

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022.

Minimální zveřejnění od 01.3.2023 do

Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starý Smolivec a navazující části k.ú. Radošice a Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 06.2.2023 do 31.12.2026

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2_2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 26.1.2023 do 26.1.2026