Obec Mladý Smolivec

Aktuálně

24. 5. 2022 - 25. 5. 2022

Revize kotlů na tuhá paliva a plyn 24. 5. a 25. 5. 2022

V naší obci bude firma TPT SERVIS s.r.o. provádět ve dnech 24. 5. - 25. 5. 2022 revize kotlů na tuhá paliva a plyn.

28. 5. 2022

Fotbalová akce SRANDA MATCH: muži SK Starý Smolivec vs ženy FC Viktorie Plzeň 28. 5. 2022

SK Starý Smolivec srdečně zve všechny příznivce fotbalu a fanoušky na akci SRANDA MATCH v sobotu 28. května, kdy se utkají muži SK Starý Smolivec se ženami FC Viktorie Plzeň. Utkání se uskuteční na hřišti ve Starém Smolivci od 14 hodin. Vlajky, šály, čepice vezměte s sebou a přijďte fandit.

28. 5. 2022

Prodej kuřiček - Drůbež Červený Hrádek s. r. o.

Prodej kuřiček proběhne dne 28. 5. 2022 dle informací v letáku.

29. 5. 2022

Pohádkový den pro děti - pozvánka do Mladého Smolivce

Srdečně zveme všechny mladosmolivecké děti na pohádkovou párty za OÚ v Mladém Smolivci. Pro děti budou připraveny pohádkové úkoly za jejichž splnění dostanou pohádkové odměny. Děti si budou moci opéct vuřty a určitě dostanou i něco zdravého k zakousnutí. Pitný režim bude také zajištěn.

4. 6. 2022

Hasičské cvičení v Budislavicích 4. 6. 2022

SDH Budislavice pořádá dne 4. 6. 2022 od 14:00 OKRSKOVÉ KOLO V KLASICKÉ HASIČSKÉ SOUTĚŽI, od 18:00 TANEČNÍ ZÁBAVU "U Váhy". Hraje MELODY BAND.

7. 6. 2022

Setkání důchodců 7. 6. 2022

Obec Mladý Smolivec pořádá dne 7. června 2022 od 14.00 hod v hostinci U Křížů v Budislavicích „Setkání důchodců“. Srdečně zveme všechny důchodce všech obcí Mladého Smolivce na setkání důchodců.

Informace občanům

Informace ke kotlíkovým dotacím

MÁTE STARÝ KOTEL? Požádejte si o kotlíkovou dotaci a získejte až 95 % výdajů! A co víc! Nyní nepotřebujete mít na kontě desítky tisíc předem.

Letní výpůjční doba v knihovně

Počátkem měsíce června dojde ke změně výpůjční doby knihovny v Mladém Smolivci. Nově bude knihovna otevřena každé úterý od 10:00 do 18:00 hodin. Sobota 28. května 2022 bude posledním květnovým termínem výpůjční doby. Následující možnost vypůjčení knih bude v úterý 7. června 2022.

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019

Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv

Novinky na Úřední desce

Oznámení o vystavení soupisu výstupních nároků grafických přídělů pozemků pro rekonstrukci přídělů KPÚ v k. ú. Dožice a navazující části k.ú. zn.: SPU 171436/2022/Sei.

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o vystavení soupisu výstupních nároků grafických přídělů pozemků pro rekonstrukci přídělů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dožice.

Minimální zveřejnění od 17.5.2022 do 18.6.2022

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: VŽP/2065/2022 - VaR

Městský úřad v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Oznámení projednání návrhu - Zprávy . 3 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MLADÝ SMOLIVEC ZA OBDOBÍ 2018-2022

Minimální zveřejnění od 17.5.2022 do 17.6.2022

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby č.j.: 203 EX 50095/13-102

Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení elektronické dražby nemovité věci

Minimální zveřejnění od 09.5.2022 do 07.7.2022

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 837965/22/2300-11420-401159

Na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 837681/22/2300-11420-401159

Minimální zveřejnění od 26.4.2022 do 26.5.2022

Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko ze dne 9.12.2021

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění těchto dokumentů Mikroregionu Nepomucko

Minimální zveřejnění od 09.12.2021 do 31.12.2022