Obec Mladý Smolivec

Aktuálně

Změny v systému svozu odpadů 2024

Vážení spoluobčané, od 1.1.2024 dochází v naší obci ke změnám v rámci odpadového hospodářství:

2. 3. 2024

Dětský maškarní bál a hasičský bál v Mladém Smolivci

V sobotu 2. března 2024 se v Mladém Smolivci koná dětský maškarní bál od 14 hodin a hasičský bál pro dospělé od 20 hodin.

9. 3. 2024

Dámská jízda aneb oslava MDŽ trochu jinak ve Starém Smolivci

V sobotu 9. března 2024 se ve Starém Smolivci v KD koná dámská jízda aneb oslava MDŽ trochu jinak.

16. 3. 2024

Maškarní bál dětský Dožice, Maškarní bál pro dospělé Dožice

V sobotu 16. března se v Dožicích koná dětský maškarní bál a večer maškarní bál pro dospělé.

Vodné pro Obec Mladý Smolivec od 1. 1. 2024

Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, IČO 00 256 935, STANOVUJE CENU DVOUSLOŽKOVÉHO VODNÉHO OD 1. 1. 2024 pro veřejné vodovody Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice a Budislavice 17,40 Kč bez DPH/m3 a 350,- Kč bez DPH/pevná složka (vodoměr)/za rok. Cenu vodného schválilo zastupitelstvo obce 23. 11. 2023 usnesením 10/23.

Informace občanům

Prodej kuřiček - Novák, Radomyšl

Prodej kuřiček proběhne dne 29.2.2024 od 10:30 v Mladém Smolivci u autobusové zastávky.

Pozvánka na jarní jógu v Kasejovicích

od úterý 5.3. 2024 od 18.30 hod. a od středy 6.3. 2024 od 18.30 hod. v Kulturním centru Kasejovice. Kurz bude otevřen v okamžiku, kdy se v něm objeví 15 jogínek.

Pozvánka na setkání - NEPOMUK 27. 2. 2024

Pozvánka na setkání pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb na Nepomucku , které se bude konat v Nepomuku dne 27. 2. 2024 od 16.00 v prostorách Kulturního a informačního centra Nepomuk.

Manon - opera 21.4.2024

V příloze naleznete plakátek na nový autobusový zájezd do DJKT - Nová scéna Plzeň v rámci programu Kultura občanům regionu. Tentokrát je v nabídce opera MANON, 21.4.2024, ve velkém divadle v Plzni.

Ministerstvo práce a sociálních věcí varuje před podvodnými SMS a e-maily

Informování a varování občanů před hrozbou phishingových útoků

Novinky na Úřední desce

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 29. 2. 2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 29. 2. 2024 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 22.2.2024 do 29.2.2024

Dražební vyhláška o provední dražby věcí movitých č.j.: 139EX 03352/13-158

Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení dražby věcí movitých.

Minimální zveřejnění od 22.2.2024 do 08.4.2024

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radošice - Došetření zn.:SPU 019894/2024/Her.

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radošice - Došetření.

Minimální zveřejnění od 23.1.2024 do 27.2.2024

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Mikroregion Nepomucko

Minimální zveřejnění od 18.12.2023 do 31.12.2027

Oznámení o vyhlášení právního předpisu

MV ČR - oznámení o vyhlášení právního předpisu

Minimální zveřejnění od 29.11.2023 do