Obec Mladý Smolivec

Aktuálně

7. 6. 2022

Setkání důchodců 10. 6. 2023

Obec Mladý Smolivec pořádá dne 10. června 2023 od 14.00 hod v Radošicích v hostinci U Fialů „Setkání důchodců“. Srdečně zveme všechny důchodce všech obcí Mladého Smolivce na setkání důchodců.

Pohádkový dětský den v Mladém Smolivci 4.6.2023

Pozvánka na Pohádkový dětský den do Mladého Smolivce

Jarní muzicírování

Vážení občané srdečně vás zveme na jarní muzicírování, které se koná v neděli 4. června od 14ti hodin v klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích.

Pozvánka na divadlo - Bumlstar

Pozvánka na divadlo 2023 - Bumlstar

Oslava MDŽ - fotografie z fotokoutku

Oslava MDŽ - fotografie z fotokoutku

Zveřejňujeme, tolik žádaný, odkaz na album fotografií z fotokoutku

Informace občanům

Cyklozávod na Formanské stezce 1.7.2023

Srdečně vás zveme 1. července od 10 hodin na cyklozávod na cyklostezce STARÝ SMOLIVEC - DOŽICE.

Fotosoutěž "JARNÍ BRDY" a exkurze pro veřejnost „Za ptáky na Kolvín“

Zveme vás k účasti v soutěži o nejlepší snímky zachycující jarní Brdy a zároveň k exkurzi pro veřejnost "Za ptáky na Kolvín".

Jarní muzicírování

Vážení občané srdečně vás zveme na jarní muzicírování, které se koná v neděli 4. června od 14ti hodin v klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích.

Plzeňský kraj vyhlašuje VÝZVU

k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu „Akumulační nádrže II.“

Nabídka tábora v Přebudově

Nabídka tábora v Přebudově

Rádi bychom obyvatelům obce nabídli možnost využití dětského tábora v obci Přebudov.

Novinky na Úřední desce

Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2022

Závěrečný účet 2022, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2022, Rozvaha 2022, Výkaz zisku a ztráty 2022, Příloha 2022, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2022, Údaje o poskytnutých garancích 2022, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2022

Minimální zveřejnění od 25.5.2023 do 09.6.2023

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2022

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2022 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Minimální zveřejnění od 24.5.2023 do 07.6.2023

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starý Smolivec a navazující části k.ú. Radošice a k.ú. Mladý Smolivec - Zápis z úvodního jednání

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starý Smolivec a navazující části k.ú. Radošice a k.ú. Mladý Smolivec - Zápis z úvodního jednání

Minimální zveřejnění od 23.5.2023 do 06.6.2023

Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starý Smolivec a navazující části k.ú. Radošice a Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 23.5.2023 do 31.12.2026

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 9 a 10 a 11_2023_Duc Anh Tu

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Minimální zveřejnění od 24.4.2023 do