Obec Mladý Smolivec

Aktuálně

19. 1. 2022 - 24. 1. 2022

Jídelna v Chráněnce přerušila provoz

Oznamujeme občanům, že jídelna v Chráněnce Hvožďany musela přerušit provoz z důvodu karantény. Od 20. 1. 2022 do 24. 1. 2022 se nevaří. Jedná se o čtvrtek, pátek a pondělí. Personál děkuje za pochopení.

14. 1. 2022

Obchod v Dožicích - otevření

Prodejna v Dožicích bude v lednu otevřena ve zkušebním provozu dle otevírací doby níže, prodejce nabízí pečivo z Vacova, je možné si zajistit objednávky pro trvalý odběr. SMÍŠENÉ ZBOŽÍ, DOŽICE 46 - OTEVÍRACÍ DOBA: Pondělí, středa, pátek 8:30 - 11:30 a 12:30 - 14:30. Thi Nhung Vu, IČO 25464922.

17. 4. 2022

Turnaj ve stolním tenise Dožice 2022

Pozvánka na turnaj

Informace občanům

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.

Informace Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí na r. 2022

TZ - Do kdy podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Nechoďte - volejte - podejte.

Milostivé léto 2021

Milostivé léto přináší ojedinělou příležitost pro řadu dlužníků vymanit se z dluhové pasti vůči státu či veřejnoprávním institucím

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019

Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv

Novinky na Úřední desce

Nařízení Státní veterinární správy - Č. j. SVS/2022/003622-P

Státní veterinární správa vydává rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 636533 Hajany (okres Strakonice).

Minimální zveřejnění od 07.1.2022 do 06.2.2022

Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregionu Nepomucko ze dne 9.12.2021

V souladu se změnou zákona č. 250/2000 Sb. schválené zákonem č. 24/2017 informujeme o zveřejnění těchto dokumentů Mikroregionu Nepomucko

Minimální zveřejnění od 09.12.2021 do 31.12.2022

Komplexní pozemkové úpravy Dožice – Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti spis.zn.: 2RP17652/2015-504201

Pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky a k výkonu činnosti – komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic

Minimální zveřejnění od 04.11.2021 do 31.12.2022

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212

Minimální zveřejnění od 15.9.2021 do 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 3/2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Mladý Smolivec a Západočeským konzumním družstvem Plzeň

Minimální zveřejnění od 17.6.2021 do 17.6.2024