Obec Mladý Smolivec

Aktuálně

Ztracený papoušek ŽAKO Starý Smolivec

Ve Starém Smolivci se včera 21. 9. 2021 ztratila samička papouška ŽAKO slyšící na jméno Rozárka. Letěla směrem na Hvožďany. Pokud papouška uvidíte, pokuste se ho chytit nebo prosím zavolejte na OÚ v Mladém Smolivci 602 175 471 nebo přímo paní Skopalovou (majitelku) 724 570 035. Předem děkujeme za pomoc při nalezení ROZÁRKY.

17. 8. 2021 - 30. 9. 2021

Tuláčkova turistická výzva 2021

Objevte 25 krásných míst v CHKO Brdy

27. 9. 2021

Dočasná změna hodin pro veřejnost na poště v Dožicích 27.9. - 1.10.2021

Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ve dnech 27.9.2021-1.10.2021 z provozních důvodů.

2. 10. 2021

Pouťová taneční zábava v Dožicích 2.10.2021

Pozvánka na pouťovou taneční zábavu do Dožic, zahrají Kudrnáči

29. 9. 2021 - 3. 10. 2021

České dny proti rakovině 29.9. - 3.10.2021

Již 25. ročník celonárodní veřejné sbírky

3. 10. 2021

Slavnostní poutní mše svatá v Dožicích 3.10.2021

Pozvánka na slavnostní poutní mši svatou do kostele sv. Michaela Archanděla v Dožicích

Informace občanům

Antigenní testování v Čížkově pokračuje i po skončení prázdnin

Antigenní testování v Čížkově probíhá i po skončení prázdnin vždy v pátek 16-17 hod. v budově pošty, Čížkov 30, zadní vchod, 1.patro. Na testy se neobjednává. Info na telefonním čísle: 737 920 450 - P. Kovaříková.

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.

Nabídka stavebních parcel v Kasejovicích

Město Kasejovice nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě: Kasejovice - obytná zóna Chloumecká

Očkování psů v roce 2021 pouze na objednávku u MVDr. Šoleho

V letošním roce nebude v našich obcích z důvodu nízkého zájmu probíhat hromadné očkování psů proti vzteklině, ale pouze po předchozí telefonické domluvě

Novinky na Úřední desce

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové provizorium pro rok 2022

Rozpočtové provizorium pro rok 2022

Minimální zveřejnění od 23.9.2021 do 09.10.2021

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtové opatření 01/2021

Rozpočtové opatření 01/2021

Minimální zveřejnění od 23.9.2021 do 09.10.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. -9. 10. 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Minimální zveřejnění od 23.9.2021 do 09.10.2021

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212

Minimální zveřejnění od 15.9.2021 do 31.12.2022

Mimořádné jednání vlády ze dne 10.9.2021

Mimořádné jednání vlády ze dne 10. září 2021, na kterém byly projednány a schváleny změny MO MZ, účinné od 13. 9. 2021.

Minimální zveřejnění od 13.9.2021 do 29.9.2021