Obec Mladý Smolivec

Sbory dobrovolných hasičů

Informace o Sborech dobrovolných hasičů Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Sbory dobrovolných hasičů v jednotlivých částech naší obce jsou nejstaršími a zároveň nejaktivnějšími dobrovolnými organizacemi. Již od svého založení, na konci devatenáctého století, plnily v obcích nejenom svou základní funkci - požární ochranu, ale staly se hybnou silou kulturního a společenského života. SDH často přebírá záštitu nad významnými událostmi v obci, organizuje pomoc spoluobčanům a v neposlední řadě se velkou měrou účastní na výstavbě a údržbě veřejných objektů.

SDH Budislavice

Informace o Sboru dobrovolných hasičů Budislavice.

SDH Dožice

Informace o Sboru dobrovolných hasičů Dožice.

SDH Mladý Smolivec

Informace o Sboru dobrovolných hasičů Mladý Smolivec.

SDH Starý Smolivec

Informace o Sboru dobrovolných hasičů Starý Smolivec.

SDH Radošice

Informace o Sboru dobrovolných hasičů Radošice.

V počátcích působení byly sbory vybaveny velmi skromě. Jednalo se většinou o ruční stříkačky a nástroje pro jednotlivce jako sekery,žebříky apod.. Přes toto skromné vybavení sehrály sbory dobrovolných hasičů v první polovině dvacátého století významnou roli při likvidaci mnoha požárů v naší obci.
V šedesátých letech minulého století byly jednotlivé sbory postupně vybavovány motorovými stříkačkami a dalším moderním materiálem a to významně přispělo k ůčinnosti při zásahu u požáru. Byla vytvořena zásahová družstva, která se kromě výcviku pro případ požáru účastnila i požárních soutěží. Mezi největší úspěchy patří vítězství v národním kole soutěže požárních družstev v Plzni v roce 1976, kde soutěžilo družstvo Mladého Smolivce a zisk druhého místa v okresním kole soutěže požárních družstev v roce 1972 družstvem z Budislavic. Pro zajímavost si zde můžete přečíst článek který byl uveřejněn v časopisu Požární ochrana v roce 1976. Největším úspěchem SDH Budislavice bylo vítězství v okresním kole soutěže požárních družstev v roce 2001.
V současné době plní sbor dobrovolných hasičů především svou úlohu v oblasti protipožární ochrany, pomáhá při zásazích u požárů profesionálním hasičským sborům a plní svou společenskou funkci v obci,  kde je často hlavním motorem událostí. Vybavenost sboru je vzhledem k výborné spolupráci s Obecním úřadem na slušné úrovni a umožňuje efektivní zásah při požáru, povodni a pod. samozřejmě s ohledem na status sboru. Největší podíl na dobrém stavu techniky a vybavení však mají samotní členové SDH.

Další články a zajímavosti:

Kdy byl založen SDH Mladý Smolivec?

Kdy byl založen SDH Mladý Smolivec?

Článek Zdeňka Hřebejka, který vyhledal informace o založení SDH Mladý Smolivec v kronice.

Projev velitele SDH p.Kříže

Projev velitele SDH p.Kříže u příležitosti oslav 100 let dobrovolných hasičů v Budislavicích. Obsahuje zajímavé informace z minulosti sboru, jeho členech a aktivitách.

Požární ochrana č.19/1976

4lánek, který vyšel v časopisu Požární ochrana č.19/1976.