Obec Mladý Smolivec

Hlášení rozhlasu e-mailem

Obec Mladý SmolivecproVás připravila provozelektronické pošty, která slouží kinformování občanů doručováním zpráv oaktuálním dění vobci formou krátkých e-mailových zpráv.

Touto službou Vám Obec Mladý Smolivecnabízí jednoduchý apohodlný způsob získávání důležitých informací odění vnaší obci, například okonání zasedání zastupitelstva obce, okulturních aspolečenských akcích, termínech mimořádných svozů odpadu, oplánovaném přerušení dodávek elektřiny, očkování psů adalších užitečných informací, spojených seživotem vobci Mladý Smolivec.Ktomu však potřebujeme Váš souhlas aVaší e-mailovou adresu.

Chcete dostávat včasné informace?

Zajistěte si tyto informace zasláním jedné registrační e-mailové zprávy.

Poregistraci Vaší e-mailové adresy dozasílací databáze,Vám budou přicházet informativnízprávy a krizová hlášení ve forměe-mailové zprávy.

Jak sezaregistrovat?

Stačí odeslat jednu e-mailovou zprávu zvaší e-mailové adresy, nakterou chcete zprávy zasílataregistrace je hotová.
Registrace zasláním e-mailové zprávyve znění:Předmět:REGISTRACE –OBEC Mladý Smolivec
ve zprávě pak stextem vetvaru:REGISTRACE OBEC Mladý Smolivec a registrační zprávu zašlete nae-mailovou adresu Obce Mladý Smolivec ou@mladysmolivec.cz

Jak seodregistrovat?

Tuto službu můžete kdykoliv zrušit. Chcete-li Vaší e-mailovou adresu odebrat zodběru e-mailových zpráv, zašlete nae-mailovou adresu Obce Mladý Smolivec ou@mladysmolivec.cz veznění:
Předmět:NEZASÍLAT
vezprávě pak uvést: Žádám oukončení zasílání zpráv od ObceMladý Smolivec a Vaše e-mailová adresa bude vyřazena zezasílací databáze.

Pokud Vám již e-mailové zprávy od Obce Mladý Smolivecpomocí této služby přicházejí, registrovat sejiž nemusíte, přihlásili jste se kodběru již dříve.

Pravidla nakládání sosobními údaji asouhlas sezpracováním osobních údajů:Můžete si být naprosto jisti, žesVašimi osobními údaji nakládáme sřádnou péčí avsouladu splatnými právními předpisy vztahujícími seknakládání azpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje chráníme vmaximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků proochranu osobních dat. Některé kontakty jsme odVás již získali vminulosti stím, žeje smíme používat zaúčelem poskytování informací. Svůj souhlas samozřejmě můžete kdykoliv vbudoucnosti zrušit (odvolat) nebo změnit, veškeré informace amožné postupy, které voblasti nakládání sVašimi osobními údaji potřebujete, získáte na Směrnice pro nakládání s osobními údaji