Obec Mladý Smolivec

Informace pro majitele psů

Majitel psa či feny musí svého psa či fenu, kteří se budou zdržovat na území Mladosmolivecka přihlásit do evidence.

Přihlášení provede každý majitel vyplněním karty: Ohlašovací povinnost a jejím odevzdáním na Obecní úřad v Mladém Smolivci.

Volný pohyb psů

Volný pohyb psů na území Mladosmolivecka upravuje vyhláška: Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 4/2019

Poplatek

Poplatek za psy a feny na území Mladosmolivecka upravuje vyhláška: Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 3/2019

Poplatek za jedno psa je stanoven na 50 Kč/rok, za každého druhého 75 Kč/rok.

Splatnost poplatku je do 31. 3. daného roku. Úhradu poplatku je možné provést v hotovosti do pokladny Obce Mladý Smolivec nebo na účet u KB Přeštice č. 5822361/0100, variabilní symbol se uvede číslo popisné nemovitosti, kde se pes či fena zdržuje a do poznámky se uvede část obce, kde se pes či fena zdržuje.