Obec Mladý Smolivec

Novinky

Aktuální informace, informace občanům, novinky.

Aktuálně

7. 12. 2021

Setkání důchodců 2021

Tradiční setkání důchodců 2021, které se mělo uskutečnit 7. 12. 2021 se přesune na červen roku 2022.

6. 12. 2021

Dočasná změna hodin pro veřejnost na poště v Dožicích od 2. 12. do 10. 12. 2021

Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu ode dne 2. 12. 2021 do 10. 12. 2021 z provozních důvodů.

11. 12. 2021

Koumáci - Touha po svobodě i za cenu života 11.12.2021

Pozvánka do budislavického sálu na film v režii Koumáků

Prodej vánočních stromků 13. 12. 2021

Obec Mladý Smolivec bude prodávat vánoční stromky. Prodej se uskuteční 13. prosince 2021 od 13 do 16 hodin vedle OÚ v Mladém Smolivci, k dispozici budou jen smrčky, cena za kus 100 /150 Kč.

23. 12. 2021

Budislavické vánoční muzicírování 23. 12. 2021

Budislavické vánoční muzicírování se bude konat ve čtvrtek 23. 12. 2021 v 17:30 v kostele sv. Jiljí v Budislavicích.

Informace občanům

Informace k chovu drůbeže v souvislosti s ptačí chřipkou v ČR

Vzhledem k častým dotazů občanů zasíláme aktuální informace k situaci okolo ptačí chřipky v roce 2021 v ČR z webu Státní veterinární správy.

Pomoc lidem s energiemi - MOP

Pomoci lidem s úhradou nákladů na bydlení, resp. úhradou zvýšených nákladů na energie související s náhlým ukončením dodávek energií od společnosti Bohemia Energy může Mimořádná okamžitá pomoc. Zažádat si mohou lidé na pobočce Úřadu práce, a to osobně, poštou či datovou schránkou.

Pořízení ekologického vytápění pro nízkopříjmové občany

Od 15. listopadu 2021 do 12. ledna 2022 nebo do vyčerpání předběžné alokace ve výši 270 mil. Kč si mohou potenciální žadatelé vyplnit na webových stránkách Plzeňského kraje předběžnou žádost, tzv. „předžádost“, se základními údaji o žadateli a novém zdroji vytápění.

Milostivé léto 2021

Milostivé léto přináší ojedinělou příležitost pro řadu dlužníků vymanit se z dluhové pasti vůči státu či veřejnoprávním institucím

Aktuální situace na energetickém trhu - 26.10.2021

Patrně jste všichni zaznamenali, že aktuálně se na trhu s energiemi dějí doslova psí kusy

Přehled oznámení osobám s trvalým pobytem na OÚ Mladý Smolivec

Oznámení osobám s trvalým pobytem na adrese Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk o uložení doporučených zásilek.

Nabídka stavebních parcel v Kasejovicích

Město Kasejovice nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě: Kasejovice - obytná zóna Chloumecká

Očkování psů v roce 2021 pouze na objednávku u MVDr. Šoleho

V letošním roce nebude v našich obcích z důvodu nízkého zájmu probíhat hromadné očkování psů proti vzteklině, ale pouze po předchozí telefonické domluvě

Hromadné rozesílání e-mailových zpráv - leden 2019

Obec Mladý Smolivec pro Vás připravila provoz elektronické pošty, která slouží k informování občanů doručováním zpráv o aktuálním dění v obci formou krátkých e-mailových zpráv