Obec Mladý Smolivec

Volný čas

Obec Mladý Smolivec nabízí svým občanům mnoho variant sportovního vyžití.

Sportoviště v obci

V každé obecní části je zřízeno dětské hřiště, dále obec disponuje řadou sportovních ploch, kde místní obyvatelé mohou sportovat a také značně podporuje veškeré sportovní dění – finančně i nefinančně. Mezi sporty, které lze v obci Mladý Smolivec aktivně či pasivně provozovat patří fotbal, hokej, tenis, nohejbal, cyklistika, běh a turistika. 

Budislavice

V Budislavicích se nachází dětské hřiště s lezeckými prvky pořízenými v roce 2021. Nedaleko dětského hřiště je udržováno hřiště pro malou kopanou.

Dožice

V Dožicích mohou občané využívat také dětské hřiště, které se nachází v jednom areálu s fotbalovým hřištěm a asfaltovým hřištěm na nohejbal či tenis. Součástí tohoto areálu je klubovna, kterou mohou využívat místní například pro cvičení jógy či aerobiku.

Mladý Smolivec

V Mladém Smolivci je dětské hřiště umístěno vedle obecního úřadu, součástí hřiště je prostor pro malou kopanou a nově také workoutové hřiště s posilovacími stroji pro dospělé. V zimním období mohou občané využívat také místnosti pro cvičení, která se nachází u zdravotního střediska.

Radošice

V Radošicích se ve středu obce nachází dětské hřiště s novými lezeckými prvky, na které navazuje prostor pro malou kopanou.

Starý Smolivec

Fotbalové hřiště

Ve Starém Smolivci se nachází fotbalové hřiště, které slouží místnímu fotbalovému klubu a obyvatelům obce je přístupné bezplatně. 

Tenisový kurt

Vedle fotbalového hřiště se nachází rovněž tenisový kurt s GreenSet povrchem, nově opravený.

Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice

Nedílnou součástí obce Mladý Smolivec je Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice. Tato cyklostezka byla vybudována v roce 2013 a spojuje dvě části obce Mladý Smolivec, a to Dožice a Starý Smolivec. Je přístupná všem zájemcům a milovníkům kol, inline bruslení, běhání či procházek, v zimě je pak možnost cyklostezku sjíždět na běžkách. Formanská stezka CZ (formanskastezka.cz)

Spolky v obci


V obci Mladý Smolivec působí řada dobrovolných spolků, některé oficiálně registrované, jiné pouze smluvní. Na území obce Mladý Smolivec působí tyto registrované spolky, jejichž náplní jsou sportovní a volnočasové aktivity:

Dále se na území obce Mladý Smolivec nachází spolky, jejichž náplní jsou sportovní a volnočasové aktivity, jsou ovšem neregistrované a čistě na dobrovolné bázi. Mezi tyto spolky patří:

  • HC Mladý Smolivec
  •  I.BTO - turistický oddíl
  • BUMLSTAR divadelní ochotnický spolek

 

Více informací naleznete v dokumentu Strategický plán rozvoje sportu.
https://www.mladysmolivec.cz/download/file/publikace/2019/plan-rozvoje-sporu-mlady-smolivec.pdf