Obec Mladý Smolivec

Usnesení zastupitelstva

Chronologicky seřazená usnesení Zastupitelstva obce Mladý Smolivec

Usnesení 5/23

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec konaného dne 25. 5. 2023 od 17:30 hodin v Budislavicích

Usnesení 4/23

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec konaného dne 20. 4. 2023 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec

Usnesení 3/23

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec konaného dne 16. 3. 2023 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec

Usnesení 2/23

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec konaného dne 16. 2. 2023 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec

Usnesení 1/23

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec konaného dne 19. 1. 2023 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec