Obec Mladý Smolivec

Usnesení zastupitelstva

Chronologicky seřazená usnesení Zastupitelstva obce Mladý Smolivec

Usnesení 1/23

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec konaného dne 19. 1. 2023 od 17:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec