Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů.

Záměr 1/2024

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 1/2024

Minimální zveřejnění od 08.5.2024 do 23.5.2024

Opatření obecné povahy - Městský úřad Nepomuk - VŽP/1857/2024 - HoL

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje V2, mapa

Minimální zveřejnění od 02.5.2024 do 18.5.2024

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválený závěrečný účet svazku za rok 2023

Schválený závěrečný účet svazku za rok 2023

Minimální zveřejnění od 28.4.2024 do 15.5.2024

Opatření obecné povahy - Městský úřad Nepomuk - VŽP/1854/2024 - HoL

Návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje V1, mapa

Minimální zveřejnění od 26.4.2024 do 12.5.2024

Závěrečný účet obce Mladý Smolivec za rok 2023

Závěrečný účet 2023, Výsledovka MŠ Starý Smolivec 2023, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2023, Rozvaha 2023, Výkaz zisku a ztráty 2023, Příloha 2023, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2023, Údaje o poskytnutých garancích 2023, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2023

Minimální zveřejnění od 25.4.2024 do 11.5.2024

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 25. 4. 2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 25. 4. 2024 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 18.4.2024 do 25.4.2024

Územní rozhodnutí od MěÚ Nepomuk č. j.: VŽP/1522/2024 - VaL

MěÚ v Nepomuku, odbor výstavby a životního prostředí vydává Územní rozhodnutí o umístění stavby zn.: MÚ/VŽP/1042/24

Minimální zveřejnění od 15.4.2024 do 30.4.2024

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 654742/24/2300-11530-401159

Na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 654742/24/2300-11530-401159

Minimální zveřejnění od 15.4.2024 do 15.5.2024

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2023

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - zveřejnění zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2023

Minimální zveřejnění od 02.4.2024 do 18.4.2024

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - návrh závěrečného účtu za rok 2023

Návrh závěrečného účtu pro Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2023

Minimální zveřejnění od 02.4.2024 do 18.4.2024

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21. 3. 2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 21. 3. 2024 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 14.3.2024 do 21.3.2024

Oznámení zahájení územního řízení VŽP/845/2024 - VaL

Městský úřad Nepomuk - Oznámení zahájení územního řízení - "Radošice - veřejné osvětlení při obnově ČEZ" Mladý Smolivec, Radošice

Minimální zveřejnění od 08.3.2024 do 23.3.2024

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - SPU 079034/2024/Her.

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starý Smolivec a navazující části k.ú. Radošice a Mladý Smolivec.

Minimální zveřejnění od 04.3.2024 do 22.3.2024

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - SPU 016252/2024/Her

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starý Smolivec a navazující části k.ú. Radošice a Mladý Smolivec.

Minimální zveřejnění od 04.3.2024 do 22.3.2024

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk, obor dopravy - opatření obecné povahy č.j. DOP/3478/2024 - VrL

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Radošice.

Minimální zveřejnění od 27.2.2024 do 11.3.2024

Výzva - návrh opatření obecné povahy PK-ŽP/3093/24

Výzva - návrh opatření obecné povahy PK-ŽP/3093/24

Minimální zveřejnění od 26.2.2024 do 11.3.2024

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 29. 2. 2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 29. 2. 2024 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 22.2.2024 do 29.2.2024

Dražební vyhláška o provední dražby věcí movitých č.j.: 139EX 03352/13-158

Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o provedení dražby věcí movitých.

Minimální zveřejnění od 22.2.2024 do 08.4.2024

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 25. 1. 2024

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 25. 1. 2024 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 18.1.2024 do 25.1.2024

Oznámení veřejnou vyhláškou

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - Radošice

Minimální zveřejnění od 16.1.2024 do 31.1.2024

Zveřejnění návrhu na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Radošice

Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška

Minimální zveřejnění od 16.1.2024 do 16.2.2024