Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů.

Návrh rozpočtu 2024 Mateřská škola Starý Smolivec

Návrh rozpočtu 2024 MŠ

Minimální zveřejnění od 23.11.2023 do 08.12.2023

Veřejná vyhláška od Městský úřad Nepomuk o možnosti převzetí písemnosti 23. 11. 2023

Městský úřad Nepomuk vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.

Minimální zveřejnění od 23.11.2023 do 08.12.2023

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/13171/2023-BaM

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 20.11.2023 do 06.12.2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 23. 11. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 23. 11 .2023 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 16.11.2023 do 23.11.2023

Schválený rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2024, Schválený SVR 2025-2026, Rozpočtové opatření č. 2/2023

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje Schválený rozpočet na rok 2024 , Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026 a Rozpočtové opatření č. 2/2023

Minimální zveřejnění od 13.11.2023 do 29.11.2023

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/12653/2023 - BaM

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro havarijní stavy na plynárenském zařízení a nařízené objízdné trasy 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024

Minimální zveřejnění od 06.11.2023 do 20.11.2023

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2024, návrh rozpočtového výhledu na roky 2024-2026

Návrh rozpočtu dle kapitol DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2024, návrh rozpočtového výhledu na roky 2024-2026

Minimální zveřejnění od 27.10.2023 do 14.11.2023

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2024, návrh SVR 2025-2026

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025-2026.

Minimální zveřejnění od 23.10.2023 do 08.11.2023

Veřejná vyhláška od Městský úřad Nepomuk o možnosti převzetí písemnosti 17. 10. 2023

Městský úřad Nepomuk vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzetí písemnosti.

Minimální zveřejnění od 17.10.2023 do 02.11.2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 19. 10. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 19. 10 .2023 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Mladý Smolivec

Minimální zveřejnění od 12.10.2023 do 19.10.2023

Upozornění ČEZ k odstranění stromoví do 15.11.2023

Upozornění ČEZ k odstranění stromoví

Minimální zveřejnění od 11.10.2023 do 15.11.2023

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radošice - Došetření zn.:SPU 403394/2023/Her

Státní pozemkový úřad vydává Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Radošice.

Minimální zveřejnění od 10.10.2023 do 25.10.2023

Záměr 6/2023

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 6/2023

Minimální zveřejnění od 03.10.2023 do 18.10.2023

Veřejná vyhláška od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR č.j.: SR/0103/US/2023-2

Veřejná vyhláška od Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a příloha 1 - Návrh opatření obecné povahy

Minimální zveřejnění od 26.9.2023 do 11.10.2023

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/4343/23

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 14.9.2023 do 29.9.2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 21. 9. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 21. 9 .2023 od 17.30. hod. v hostinci na hřišti ve Starém Smolivci

Minimální zveřejnění od 14.9.2023 do 21.9.2023

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/10347/2023-BaM

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu opravy komunikace za plné uzavírky a nařízené objízdné trasy 2. 10. 2023 - 3. 11. 2023

Minimální zveřejnění od 13.9.2023 do 03.11.2023

Záměr 5/2023

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 5/2023

Minimální zveřejnění od 18.8.2023 do 02.9.2023

Veřejná vyhláška od KÚ Plzeňského kraje zn.: PK-RR/3359/23

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského Kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Minimální zveřejnění od 11.8.2023 do 11.9.2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 17. 8. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 17. 8 .2023 od 17.30. hod. v sále v hostinci v Radošicích

Minimální zveřejnění od 10.8.2023 do 17.8.2023

Oznámení o konání opakované dražby P/D2/2022/P

Oznámení o prodeji majetku veřejnou dražbou dobrovolnou - nemovité věci v k. ú. Dožice

Minimální zveřejnění od 12.7.2023 do 25.7.2023