Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 23.9.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 18 h v hostinci v Budislavicích

Minimální zveřejnění od 16.9.2021 do 23.9.2021

Pozvánka na úvodní jednání KPÚ v k.ú. Dožice spis.zn.: SP9558/2021-504201

Pozvánka na úvodní jednání – komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice a navazující část k.ú. Mladý Smolivec, Budislavice, Měrčín a Čížkov u Blovic

Minimální zveřejnění od 09.9.2021 do 25.9.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/16409/2021-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává OOP - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – na silnici č. II/176 a silnici č. II/191 v obci Starý Smolivec viz. příloha DIO

Minimální zveřejnění od 09.9.2021 do 25.9.2021

Rozhodnutí MZ ČR - posilující a dodatečná dávka očkování COVID ze dne 1.9.2021

Rozhodnutí MZ ČR - posilující, respektive dodatečná dávka očkování COVID

Minimální zveřejnění od 06.9.2021 do 22.9.2021

Pozvánka na úvodní jednání KPÚ v k.ú. Radošice spis.zn.: SP10043/2021-504201

Pozvánka na úvodní jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radošice

Minimální zveřejnění od 06.9.2021 do 22.9.2021

Rozpočtové opatření č. 07/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 07/2021

Minimální zveřejnění od 31.8.2021 do 16.9.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny s účinností od 1.9.2021

Mimořádná a ochranná opatření MZ ČR účinná od 1.9.2021 včetně stanoviska Mezioborové skupiny pro epidemické situace MeSES k očkování třetí vakcínou.

Minimální zveřejnění od 31.8.2021 do 16.9.2021

Záměr 10/2021

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 10/2021

Minimální zveřejnění od 30.8.2021 do 15.9.2021

Změny mimořádných opatření MZ ČR s účinností od 31.8.2021

Změna mimořádného opatření MZ ČR s účinností od 31.8.2021 k ochraně dýchacích cest

Minimální zveřejnění od 30.8.2021 do 15.9.2021

Mimořádné opatření MZ ČR s účinností od 1.9.2021 týkající se omezení maloobchodního prodeje a služeb - rozšířené

Mimořádné opatření MZ ČR s účinností od 1.9.2021

Minimální zveřejnění od 30.8.2021 do 15.9.2021

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/14961/2021-BaM

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 20.8.2021 do 17.9.2021

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 26.8.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 26.8.2021 od 18 h v hostinci v Radošicích

Minimální zveřejnění od 19.8.2021 do 26.8.2021

Mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 19.8.2021

Mimořádná opatření MZ ČR, která byla projednána a schválena vládou 19.8.2021

Minimální zveřejnění od 19.8.2021 do 04.9.2021

Mimořádná opatření MZ ČR - projednáno vládou 16.8.2021

Mimořádná opatření MZ ČR, která byla projednána a schválena vládou 16.8.2021

Minimální zveřejnění od 18.8.2021 do 03.9.2021

Záměr 09/2021

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 09/2021

Minimální zveřejnění od 05.8.2021 do 21.8.2021

Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí od 30.7.2021

Mimořádná a ochranná opatření

Minimální zveřejnění od 02.8.2021 do 18.8.2021

Nová mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 30.7.2021

Mimořádná opatření MZ ČR, která byla projednána a schválena vládou 30.7.2021 + další informace

Minimální zveřejnění od 02.8.2021 do 18.8.2021

Rozpočtové opatření č. 06/2021

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 06/2021

Minimální zveřejnění od 30.7.2021 do 15.8.2021

Veřejná vyhláška od SPU spis.zn.: 2RP17652/2015-504201

Oznámení o rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dožice o navazující části sousedních k.ú. Měrčín a k.ú. Čížkov u Blovic

Minimální zveřejnění od 27.7.2021 do 12.8.2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny ze dne 26.7.20211

Nové mimořádné opatření a dvě změny mimořádných opatření MZ ČR, vše projednáno a schváleno vládou 26.7.2021

Minimální zveřejnění od 27.7.2021 do 12.8.2021

Záměr 08/2021

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 08/2021

Minimální zveřejnění od 22.7.2021 do 07.8.2021