Obec Mladý Smolivec

Archiv dokumentů

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů.

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 25. 5. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 25. 5 .2023 od 17.30. hod. v sále v hostinci v Budislavicích.

Minimální zveřejnění od 18.5.2023 do 25.5.2023

Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Závěrečný účet 2022, Výsledovka MŠ Starý Smolivec, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Ml.Smolivec za rok 2022, Rozvaha 2022, Výkaz zisku a ztráty 2022, Příloha 202, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022, Údaje o poskytnutých garancích 2022, Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru 2022

Minimální zveřejnění od 05.5.2023 do 25.5.2023

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mladý Smolivec

Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby a veřejných zakázek na stavební práce.

Minimální zveřejnění od 20.4.2023 do 11.5.2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 20. 4. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 20. 4 .2023 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Minimální zveřejnění od 13.4.2023 do 20.4.2023

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Schválený závěrečný účet svazku za rok 2022, schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Schválený závěrečný účet svazku za rok 2022 v plném znění včetně zprávy auditora s výkazy, schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Minimální zveřejnění od 20.3.2023 do 04.4.2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 3. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 3 .2023 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Minimální zveřejnění od 09.3.2023 do 16.3.2023

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH č.j.: DOP/2077/2023 - VrL

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 08.3.2023 do 23.3.2023

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2022

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - zveřejnění zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2022

Minimální zveřejnění od 27.2.2023 do 15.3.2023

ÚP Plzeň - obor hospodaření s majetkem státu - Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky

Minimální zveřejnění od 27.2.2023 do 15.3.2023

Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - návrh závěrečného účtu za rok 2022

Návrh závěrečného účtu pro Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2022

Minimální zveřejnění od 27.2.2023 do 15.3.2023

Záměr 2/2023

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje Záměr 2/2023

Minimální zveřejnění od 20.2.2023 do 07.3.2023

Rozpočtové opatření č. 2/2023

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 2/2023

Minimální zveřejnění od 20.2.2023 do 07.3.2023

Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav

Obec Mladý Smolivec vyhlašuje na základě oznámení Státního pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj, že byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexních pozemkových úprav.

Minimální zveřejnění od 14.2.2023 do 01.3.2023

Veřejná vyhláška od SPÚ o doručení pozvánky k šetření průběhu hranic pozemků k.ú. Starý Smolivec

Státní pozemkový úřad vydává Veřejnou vyhlášku o doručení pozvánky k šetření průběhu hranic pozemků k.ú. Starý Smolivec

Minimální zveřejnění od 14.2.2023 do 01.3.2023

Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 16. 2. 2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 16. 2 .2023 od 17.30. hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Minimální zveřejnění od 09.2.2023 do 16.2.2023

Valná hromada honebního společenstva - pozvánka

Pozvánka na valnou hromadu honebního společenstva, která se koná dne 17. 2. 2023 od 17 hodin na obecním úřadě v Mladém Smolivci.

Minimální zveřejnění od 02.2.2023 do 17.2.2023

Upozornění ČEPS k odstranění stromoví

Upozornění ČEPS k odstranění stromoví

Minimální zveřejnění od 30.1.2023 do 15.2.2023

Výsledky volby prezidenta ČR 27. a 28. ledna 2023

Výsledky volby prezidenta ČR 27. a 28. ledna 2023 v obci Mladý Smolivec a v jednotlivých okrscích.

Minimální zveřejnění od 30.1.2023 do 12.2.2023

Rozpočtové opatření č. 1/2023

Rozpočtové opatření Obce Mladý Smolivec č. 1/2023

Minimální zveřejnění od 20.1.2023 do 04.2.2023

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky - II. kolo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR (II. kolo) konané ve dnech 27. - 28. ledna 2023

Minimální zveřejnění od 17.1.2023 do 28.1.2023

Výsledky volby prezidenta ČR 13. a 14. ledna 2023

Výsledky volby prezidenta ČR 13. a 14. ledna 2023 v obci Mladý Smolivec a v jednotlivých okrscích.

Minimální zveřejnění od 16.1.2023 do 31.1.2023